Beperkte huurstijging en meer sociale huurwoningen

De sociale huurstijging voor huishoudens met een laag inkomen blijft in 2019 beperkt tot maximaal het inflatiecijfer van naar verwachting 1,6 procent. Daarnaast stijgt het aantal sociale huurwoningen in Utrecht de komende vijf jaar met 2.300 woningen, maken de corporaties hun woningen energiezuiniger en komen er meer zonnepanelen op de daken te liggen. De corporaties blijven terughoudend met verkoop van sociale huurwoningen en als ze dit inzetten is het om te zorgen voor gemengde wijken. De gemeente, de vijf grootste woningcorporaties en de huurdersorganisaties leggen dit vast in de jaarlijkse prestatieafspraken.

 

In de woonvisie en het stadsakkoord wonen volgen dit voorjaar aanvullende stedelijke afspraken. Hierbij gaat het onder meer over de huisvesting van bijzondere doelgroepen, verduurzaming en een eenduidiger invulling van het begrip sociale huur. Doel is onder andere om meer en sneller sociale huurwoningen te bouwen en de woningvoorraad verder te verduurzamen.

Meer zonnepanelen
De meeste corporaties gaan in 2020 het beoogde doel van een gemiddelde energie-index tussen de 1,2 en 1,4 (energielabel B) halen, waardoor de woningvoorraad energiezuiniger wordt. Daarnaast hebben de corporaties voor de komende periode vele honderden zonnepanelen in de planning staan. Hiermee dragen ze bij aan de doelstelling van de gemeente om 20 procent van de daken in de stad in 2025 bedekt te hebben met zonnepanelen.

Bo-Ex, GroenWest, Mitros en Portaal zijn formeel akkoord, besluitvorming bij de SSH volgt nog. De huurdersorganisatie van Bo-Ex zal een deel van de afspraken ondertekenen.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht