Bestemmingsplan Dorpsplein Vleuten

Het college van burgemeester en wethouders heeft het bestemmingsplan goedgekeurd voor nieuwbouw op het Dorpsplein in Vleuten. Daar zullen een nieuw gezondheidscentrum en negen woningen verrijzen. Op die plek is nu onder meer het wijkservicecentrum gevestigd.

De omgeving van het wijkservicecentrum is onderdeel van het Centrumplan Vleuten uit 2005. In de afgelopen jaren zijn grote delen van het plan uitgevoerd: de bouw van woningen, renovatie van winkels en de inrichting van de openbare ruimte. Als sluitstuk wordt nu de omgeving van het wijkservicecentrum aangepakt. “Deze plannen zullen het Dorpsplein een nog mooiere uitstraling geven, die uitnodigt om elkaar te ontmoeten”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). “Het is tevens een mooie afsluiting van de vernieuwing van dit deel van Vleuten dat al zo lang onder handen wordt genomen.”

Plannen
Aan de Dorpsstraat wordt een gezondheidscentrum ontwikkeld voor eerstelijns gezondheidszorg, huisartsen, apotheek, fysiotherapie en ondersteunende activiteiten. Een deel van het wijkservicecentrum wordt daarvoor gesloopt. Het Dorpsplein zelf wordt opnieuw ingericht. Aan de Dorpsstraat wordt een kavel van één vrijstaande woning gerealiseerd. Daarnaast is aan de Nieuwe Vaart een bouwvlak opgenomen voor maximaal acht woningen (appartementen of grondgebonden woningen).

Het bestemmingsplan is voor besluitvorming voorgelegd aan de raad die er waarschijnlijk voor de zomer een besluit over zal nemen.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht