Bestemmingsplan Strijkviertelpark naar raad

Bedrijventerrein Strijkviertelpark moet meer variatie gaan bieden en naast bedrijvigheid ook plaats krijgen voor horeca, vrijetijdsbesteding en maatschappelijke voorzieningen. Dit staat in het bestemmingsplan dat het college dinsdag naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling mogelijk van het bedrijventerrein dat ligt in Leidsche Rijn, tussen bedrijventerrein Oudenrijn, de nieuwbouwlocatie Rijnvliet, de busbaan Rijnvliet en de Strijkviertelplas. Vanwege woningbouw in Rijnvliet is straks minder zware bedrijvigheid mogelijk in het Strijkviertelpark. Verder wil de gemeente een stuk grond verwerven voor de aanleg van een toegangsweg naar Rijnvliet.

Volgens het nieuwe bestemmingsplan mag er in de toekomst hoger worden gebouwd; 12 in plaats van 8 meter voor het westelijk deel van het gebied en 10 in plaats van 8 meter voor het oostelijk deel. Op de zuidoostelijke hoek van het gebied is ruimte voor een hoogteaccent van maximaal 25 meter hoog. Voorwaarde is dat het gebouw een bijzondere architectuur krijgt, zodat het kan dienen als een markant herkenningspunt.

Inspraakreacties
Mede naar aanleiding van reacties uit de inspraakprocedure zijn enkele wijzigingen gedaan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat in mei ter inzage werd gelegd. Zo wordt de grootte van mogelijke horecavestigingen beperkt, maar mogen restaurants wel tot 23:00 in plaats van 22:00 uur open zijn. Verder worden de voorwaarden voor het hoogte-accent aangepast om te garanderen dat dit een rank gebouw wordt. Daarnaast wordt bij sportvoorzieningen ook de mogelijkheid geboden voor buurtactiviteiten.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht