Bevolkingsprognose 2020

Volgens de nieuwste bevolkingsprognose passeert Utrecht de grens van 400.000 inwoners in 2027. Dit is twee jaar later dan in de vorige prognose werd voorspeld. De leeftijdsgroep 65-plussers groeit procentueel het sterkst. Alle wijken groeien tot 2040, maar Leidsche Rijn en Zuidwest worden het grootst. De relatief grootste groei vindt plaats in de Binnenstad.

De gemeente maakt elk jaar een prognose van de bevolkingsgroei van de stad. De prognose geeft een voorspelling van de groei van de Utrechtse bevolking tot 2040. De cijfers zijn grotendeels gebaseerd op ontwikkelingen in de samenstelling van de bevolking en op de woningbouwplannen. Mede op basis hiervan kan de gemeente de groei volgen en in goede banen leiden, als het bijvoorbeeld gaat om het voorzieningenniveau van de stad, woningbouw, onderwijs, sport en cultuur.   

Volgens de bevolkingsprognose groeit Utrecht in de periode van 2020 tot 2040 met 27%. In alle leeftijdsgroepen is een toename te zien. Hoewel Utrecht een jonge stad is en blijft, zal de groep 65+ procentueel het sterkst groeien: van 37.300 in 2020 naar bijna 61.000 in 2040. Het aantal 65-plussers neemt daarmee met circa 23.500 toe (+63%). Deze flinke toename komt door het ouder worden van de mensen die al in Utrecht wonen. Van de mensen die zich in Utrecht vestigen is slechts een zeer gering deel 65 jaar of ouder. 

Alle Utrechtse wijken groeien in de periode tot 2040. Een groot deel van de bevolkingsgroei van de stad is in Zuidwest en Leidsche Rijn. Zuidwest krijgt er naar verwachting tot 2040 circa 22.500 inwoners bij (+58%). Leidsche Rijn blijft een belangrijke groeilocatie en groeit met 20.000 inwoners (+49%). Beide wijken huisvesten daarmee over 20 jaar elk meer dan 61.000 inwoners. De relatief grootste toename vindt plaats in de kleinste wijk van de stad: de Utrechtse Binnenstad (+78%).

Het rapport bevat de resultaten van de prognose die in 2020 is uitgevoerd. De gevolgen van de corona-epidemie zijn nog niet volledig bekend. Het is wel duidelijk dat Utrecht in 2020 minder hard groeide dan verwacht. Dit komt enerzijds door oversterfte en anderzijds doordat minder mensen uit het buitenland zich in Utrecht vestigden. 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht