Brandbrief G4: nieuw inburgeringsstelsel geeft gemeenten te weinig regie

De vier grote gemeenten Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht (G4) doen een dringend beroep op de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om recht te doen aan de regierol van gemeenten binnen het vormen van het nieuwe inburgeringsstelsel. Er is te weinig budget om binnen een integrale aanpak regie te kunnen voeren en om maatwerk te leveren. Dit schrijft de G4 in een brandbrief aan minister Koolmees.

Het kabinet heeft in 2018 besloten dat de regie op inburgering per 2021naar de gemeenten gaat, omdat gemeenten het beste in staat zijn deze taken dichtbij de mensen uit te voeren. Bij de G4 gemeenten heersen grote zorgen of er voldoende ruimte en financiële middelen beschikbaar komen om de regie ook echt effectief te kunnen voeren.

Wethouder Maarten van Ooijen, Asiel en integratie: “Wij willen als G4 graag onze verantwoordelijkheid nemen voor een goed werkend stelstel. Het gaat immers om ónze inwoners en wij kennen de behoeften en kansen van onze mensen het beste. Ons streven is de inburgeraar centraal te stellen en daarmee ook het belang van de samenleving. Het nieuwe stelsel laat gemeenten te weinig ruimte om daadwerkelijk regie te voeren en maatwerk te leveren: we hebben minimale invloed op het traject maar maximale verantwoordelijkheid voor het eindresultaat.”

De G4 noemen met name de volgende knelpunten:
-        Gemeenten hebben geen rol bij de instroom van het aantal inburgeraars (regie bij Rijk en COA) of bij het voldoen aan de wet (inspanningsverplichting van de inburgeraar zelf). Met andere woorden, rolverdeling ligt bij verschillende partijen.
-        Gemeenten zijn niet betrokken bij de aanpassingen en uitwerkingen van de regelgeving rondom inburgering, terwijl zij wel verantwoordelijk zijn voor de uitvoering
-        Niet alle doelgroepen zijn goed meegenomen
-        Uit onderzoek blijkt dat er onvoldoende budget beschikbaar is voor de uitvoering van de nieuwe taken door gemeenten, zoals voor invoerings- en implementatiekosten

Lees de volledige tekst van de G4 brandbrief hier.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht