nieuwsbericht gemeente Utrecht

Een nieuwe studie stelt voor om op 9 plaatsen in de stad een fietsbrug of tunnel aan te leggen of te verbeteren. In totaal onderzocht de gemeente Utrecht 35 mogelijke fietsbruggen en -tunnels. Het gaat om plekken die barrières zoals water, spoor en autowegen slechten. Negen locaties kregen de meeste prioriteit. Het onderzoek vormt de opmaat naar keuzes die later dit jaar door de gemeenteraad gemaakt moeten worden in het mobiliteitsplan 2040 en bij de voorjaarsnota van 2021.

Acht bruggen en één tunnel die het meest wenselijk worden geacht zijn, op volgorde van prioriteit:
1.    Oude Leidseweg bij Den Hommel
2.    Vechtbrug Zwanenvechtlaan
3.    Demka-spoorbrug
4.    Mytylbrug Kromme Rijn
5.    Nieuwe verbinding Singel-Noord
6.    Brailledreef vlak langs het spoor
7.    Waterlinieweg westzijde
8.    Grifthoekbrug voetgangersbrug
9.    Spoortunnel Boorstraat

De studie is een bouwsteen voor het mobiliteitsplan 2040. Het geeft een richtinggevend advies in welke fietsbruggen of -tunnels Utrecht het beste kan investeren. De Fietsersbond dacht mee bij de uitvoering van dit onderzoek.

Het aantal wensen voor nieuwe fietsverbindingen is groter dan onze portemonnee. Daarom is er een voorstel gemaakt met de meest wenselijke maatregelen. Er is financiële ruimte voor de voorbereiding en realisatie van deze maatregelen vanaf 2023. De prioritering van bruggen over het Merwedekanaal zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Dit loopt via de gebiedsontwikkeling Merwedekanaalzone.

Vragen of opmerkingen over deze studie kunnen geïnteresseerden vanaf oktober stellen tijdens de inspraakperiode van het mobiliteitsplan. Lees meer in het volledige rapport. Meer informatie over het mobiliteitsplan 2040 staat op de webpagina.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht