nieuwsbericht gemeente Utrecht

Burgemeester Sharon Dijksma heeft op 19 en 20 april 2023 een bezoek gebracht aan Kyiv. Zij nam daar als vicevoorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) deel aan de International Summit for Cities and Regions, die werd georganiseerd door President Zelensky. Tijdens de conferentie ondertekende Dijksma namens de VNG en namens de gemeente Utrecht samenwerkingsovereenkomsten om Oekraïense steden te helpen met de wederopbouw na de oorlog.

Het doel van de internationale burgemeestersconferentie in Kyiv was om concrete samenwerkingsafspraken te maken over wederopbouwprojecten tussen de Oekraïense overheid, Oekraïense gemeenten en gemeenten van buiten Oekraïne. Tijdens de bijeenkomst sprak president Zelensky over het belang van continue internationale aandacht voor de oorlog en over de belangrijke rol die stedelijke samenwerkingen hierbij spelen. Secretaris-Generaal van de NAVO Jens Stoltenberg noemde Utrecht tijdens de conferentie als één van de belangrijke internationale voorbeelden van steden die solidariteit tonen met Oekraïne.

Burgemeester Sharon Dijksma: “Het is hartverscheurend om de schrijnende gevolgen van de oorlog in Oekraïne met eigen ogen te zien. Hoewel de oorlog nog volop gaande is, is het juist nu van belang om naar de toekomst te kijken en plannen te maken voor de wederopbouw na de oorlog. Voor de Oekraïners die nu nog in het land zijn, maar óók om perspectief te bieden voor hen die hun huis ontvlucht zijn en op den duur terug willen keren naar hun regio. Met deelname aan de conferentie in Kyiv hebben we een signaal af kunnen geven van de onvoorwaardelijke solidariteit van Utrecht en alle Nederlandse gemeenten met onze Oekraïense partners.”

Herstelplannen Oekraïense gemeenten

Namens de VNG is op de conferentie een overeenkomst ondertekend om kennis en expertise te leveren voor de wederopbouwprojecten van een aantal Oekraïense gemeenten. Hierbij gaat de VNG de komende jaren vier Oekraïense gemeenten helpen bij het opstellen van hun lokale herstelplannen. De nadruk zal liggen op het versterken van lokaal bestuur, zodat Oekraïense lokale overheden de capaciteit hebben om de herstelplannen ook op lange termijn uit te voeren. De plannen bieden kansen om niet alleen de oude situatie te herstellen, maar om steden en gemeenschappen duurzamer en democratischer terug te bouwen.

Samenwerking Mariopoel

Namens de gemeente Utrecht is een samenwerkingsovereenkomst met Mariopoel getekend. Met de overeenkomst is de betrokkenheid van Utrecht bij de wederopbouw van Mariopoel geformaliseerd. Hierbij committeert Utrecht zich samen met de steden Gdansk, Warschau en Lviv aan samenwerking met Marioepol binnen het herstelproject Marioepol Reborn. Doel van deze samenwerking is om een leerplatform te ontwikkelen waarin op verschillende stedelijke ontwikkelingsthema’s kennis en expertise tussen de steden wordt uitgewisseld. Daarnaast zijn via het Posiv project van de gemeente Utrecht twee medewerkers van de stad Mariopoel sinds medio 2022 als projectadviseurs in dienst bij de gemeente Utrecht. Naast de beleidsinhoudelijke bijdrage die zij aan de organisatie leveren zijn zij met hun kennis, netwerken en beheersing van de taal van grote waarde om op een goede manier met Oekraïense en internationale partners samen te werken.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht