nieuwsbericht gemeente Utrecht

Een gezondheidsfestival, fotoprojecten, bloembakken (voor de mooi én om fietsers te weren uit voetgangersgebied), speeltuinen, een ‘pricknick’, containerstickers met informatie in vier verschillende talen en opruimacties: het is een greep uit de plannen uit de buurtagenda’s voor het komende jaar. De gemeente is enthousiast over (de start van) de buurtagenda’s voor Kanaleneiland, Zuilen-Oost, Ondiep/2e Daalsebuurt, Pijlsweerd, Parkwijk en Terwijde, waarmee extra wordt geïnvesteerd in deze buurten.

Dennis de Vries, wethouder Wijk- en Buurtaanpak: “Met de buurtagenda investeren we in Utrechtse buurten die net dat beetje extra nodig hebben. We geven mensen de mogelijkheid om zelf direct invloed uit te oefenen en concreet bij te dragen aan het prettig samenleven in de buurt waar zij wonen en werken. Door de buurtagenda ontmoeten mensen elkaar, ze dragen ideeën aan en voeren die samen uit. Dit handelingsperspectief helpt bij het versterken van de gemeenschap en gemeenschapszin in de buurt. En dat draagt weer bij aan het veiligheidsgevoel, kansen voor de jeugd om op te groeien, economische mogelijkheden en zorg van mensen voor elkaar.”

Terugblik buurtagenda’s 2023

De buurtagenda is een actiegerichte agenda met afspraken van bewoners, ondernemers, partners uit de buurt en de gemeente, om samen te werken aan verbetering van de buurt. Hoewel iedere buurt z’n eigen kenmerken, aandachtspunten en aanpak heeft, zijn er een aantal thema’s die in alle wijken aan de orde zijn. Eén van die thema’s is elkaar ontmoeten, (leren) kennen en naar elkaar omzien. Tegen deze achtergrond vond er in Pijlsweerd een ‘leefweekend’ plaats, organiseerden bewoners in Parkwijk-Zuid een burendag en was er een muziekfestijn op de Plantage.

Een ander thema is (zorgen om) geld en rondkomen. Initiatieven die in dit licht van de grond kwamen zijn de ontwikkeling van het boekje ‘Meer doen met minder geld in Noordwest’ en de decembertasjes met cadeaubonnen voor de supermarkt die in Zuilen-Oost werden uitgedeeld aan bewoners met een kleine portemonnee.

Een belangrijk thema is ook de fysieke omgeving; een fijne, schone, veilige buurt. In Ondiep werd een zogenaamde ‘pricknick’ georganiseerd, een combinatie van picknicken en afval prikken, en in Kanaleneiland is het stenen plein tussen de flats aan de Aziëlaan, Columbuslaan en de Alexander de Grotelaan verwijderd om plaats te maken voor de Alexandertuin.

Vooruitblik buurtagenda’s 2024

Wethouder De Vries is enthousiast over de resultaten. “Het zijn vaak relatief kleine projecten of evenementen, maar voor de bewoners zijn ze heel belangrijk. Los van het resultaat, brengt ook het proces mensen samen. En als we snel zichtbare acties aan hun ideeën koppelen, laat het wijkbewoners zien dat hun wensen serieus worden genomen. Ik denk dat dat bijdraagt aan het vertrouwen in de overheid. We gaan dus vol energie door.”

Ook in het komende jaar wordt er in Kanaleneiland, Zuilen-Oost, Ondiep/2e Daalsebuurt, Pijlsweerd, Parkwijk en Terwijde samengewerkt met bewoners, ondernemers en partners als Dock, Jou, Woonin, de buurtteams en het buurtpastoraat. Een aantal ideeën is al bekend, bijvoorbeeld een verbetering van de verlichting in de spoortunnel bij de Laan van Engelswier/Hoevenierstraat, een buurtband in Parkwijk, een fotoproject over het dagelijks leven van bewoners van Pijlsweerd en discoavonden in Buurtcentrum Terwijde.

Daarnaast onderzoekt de gemeente hoe de buurtagenda’s geborgd kunnen worden in de gemeentelijke organisatie. De Vries: “Door de buurtagenda’s krijgen we inzicht in wat er leeft in de buurten. Die signalen helpen ons om het goede gesprek te voeren over ongelijk investeren in gelijke kansen en de keuzes die daarbij horen. Dat levert de buurtagenda óók op.”

Zie hier de terugblik en vooruitblik op de buurtagenda's van Kanaleneiland, Zuilen-Oost, Ondiep/2e Daalsebuurt, Pijlsweerd, Parkwijk en Terwijde

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht