College presenteert groenplannen

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de jaarsnede 2018 van het Meerjaren Groenprogramma 2018-2021 aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin kondigt het College een aantal projecten aan die dit jaar van start gaat, om de stad gezonder en groener te maken.

“Groen vervult een belangrijke rol om de stad weerbaarder te maken voor de gevolgen van klimaatverandering,” aldus wethouder Kees Geldof (Groen). “Wij willen de stad beter voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering door efficiënt en multifunctioneel ruimtegebruik. Het onlangs geopende park De Groene Kop, bij de Eykmanlaan is daar een goed voorbeeld van. Het is een belangrijk en openbaar toegankelijk groengebied, én het park dient tevens als wateropvang.”

Sinds 2007 is het Groenstructuurplan Utrecht 2030, met als ondertitel “stad en land verbonden” samen met het Bomenbeleid (2009) het raamwerk voor de groen- en natuurontwikkeling van Utrecht. Op 8 maart jl. stelde de gemeenteraad  de ‘Actualisatie Groenstructuurplan 2017-2030’ vast om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van groen gelijke tred houdt met de groei van de stad en inspeelt op veranderde functies en intensiever gebruik van groen. 

Groene projecten in 2018
Dit jaar zal onder meer ter hoogte van de Hogelanden (Vechtoever) circa duizend vierkante meter groen en circa twintig bomen worden toegevoegd, samen met de herinrichting voor fietsers. Verder zal de groene oever langs de Minstroom aan de Rembrandtkade dit jaar worden hersteld, waar de tijdelijke parkeerplaatsen worden opgeheven. Voor Maarschalkerweerd heeft de gemeente samen met betrokken bewoners, gebruikers en directe belanghebbenden een uitvoeringsagenda opgesteld om de groene kwaliteit te versterken. Op het landgoed Oud Amelisweerd start het herstel van het ‘Engels werk’ en waarmee de toekomstvisie van de landgoederen wordt afgerond. Bij het ‘Engelse werk’, worden beplanting, paden en bruggen hersteld. De bijzondere bruggen worden voorzien van een motief uit het historische behang in het landhuis van Oud Amelisweerd. De eerste projecten gaan in 2018 in uitvoering.

Natuurwaardenkaarten
Nieuw zijn de natuurwaardenkaarten om op stadsniveau het ecologisch netwerk te verbeteren en leefgebieden beter te laten functioneren. Die kaarten laten per wijk zien waar beschermde, Utrechtse soorten en hun leefgebied voorkomen. Eind 2018 zullen de natuurwaardenkaarten gereed zijn.
Met de gemeente Bunnik en de provincie Utrecht voert de gemeente Utrecht dit jaar een verkenning uit naar de kansen voor ‘groen en blauw’ in het gebied Vechten, Amelisweerd en Rhijnauwen.
Voor de uitvoering van het groenprogramma is in de programmabegroting 2018 ruim 2 miljoen euro gereserveerd. Daarnaast resteert er vanuit de Voorjaarsnota 2016 nog 190 duizend euro voor Amelisweerd, om de bereikbaarheid en herstel van de tuin van Oud Amelisweerd af te ronden.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht