Commissie: 'Utrecht potentiële cultuurmetropool'

"Utrecht bruist van de nieuwe ontwikkelingen en heeft de potentie door te groeien tot een inclusieve culturele metropool." Dat schrijft een visitatiecommissie van 33 experts die de Utrechtse cultuursector kritisch heeft beoordeeld. De bevindingen van de commissie zijn opgeschreven in een rapport dat vandaag werd aangeboden aan wethouder Anke Klein (cultuur).

 

De commissie onder leiding van Ernestine Comvalius bezocht 58 culturele instellingen die vanuit de cultuurnota 2017-2020 subsidie ontvangen van de gemeente Utrecht. Iedere instelling is beoordeeld op onder andere de kwaliteit van het aanbod, eerlijke beloning (fair practice) en samenwerking met andere partijen in de stad. Per instelling is een rapportage gemaakt. In de overkoepelende inleiding is de commissie overwegend positief over de Utrechtse cultuursector. Zo wordt het aanbod 'aantrekkelijk en dynamisch' genoemd met instellingen en festivals die zich kenmerken door een 'onderscheidende internationale programmering'.

In het rapport worden ook zaken meegegeven die nog beter kunnen. Zo loopt Utrecht in de ogen van de commissie achter als het gaat om 'cultuur voor iedereen': "Er wordt nog te vaak in stereotypen gedacht en te weinig vanuit de wensen en omgangsvormen van nieuwe generaties." De commissie vraagt ook aandacht voor de grote behoefte aan artistieke, financiële en fysieke ruimte voor talentvolle makers.

Reactie
Wethouder Klein spreekt waardering uit voor het werk van de visitatiecommissie. "Dat er heel hard is gewerkt aan dit rapport wordt duidelijk als je het leest. Het is uitgebreid, zorgvuldig en constructief. Als ik het lees ben ik trots op de Utrechtse cultuursector. We hebben de bewoners en bezoekers veel te bieden. De kanttekeningen die worden geplaatst herkennen we grotendeels en met veel punten zijn we al aan de slag." Zo stelde het college  recent een subsidie in om de professionalisering van jonge makers een stimulans te geven.

Het rapport is een tussenevaluatie die de gemeente gebruikt bij het opstellen van de uitgangspuntennotie voor de nieuwe cultuurnotaperiode 2021-2024. Bij die nieuwe periode wordt de subsidie die beschikbaar is voor cultuur verdeeld over instellingen die daarvoor een aanvraag kunnen indienen.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht