nieuwsbericht gemeente Utrecht

Utrecht groeit naar verwachting de komende 20 jaar met 100.000 nieuwe bewoners. Dat gaat ook de binnenstad merken. Om te zorgen dat het prettig wonen, werken en bezoeken blijft in de binnenstad zijn keuzes voor de toekomst nodig. Hoe maken we de binnenstad klimaatbestendig? Hoe is de binnenstad ingericht voor de voetganger in 2040? Wie wonen er in de binnenstad in 2040? Dit zijn enkele vragen die in de concept-Omgevingsvisie Binnenstad 2040 beschreven staan. Van 19 februari t/m 19 april 2021 kan iedereen op de visie reageren.

 “We beseffen meer dan ooit hoe belangrijk het is om een fijne plek te hebben om te wonen, een concert of museum te bezoeken, uit eten te gaan of bijvoorbeeld te wandelen. Maar hoe zorgen we ervoor dat al deze activiteiten nog naast elkaar kunnen bestaan over 20 jaar in de binnenstad? De binnenstad is dan niet langer het enige stadscentrum, maar wel ons historisch centrum waar we zorgvuldig en met respect mee om willen gaan”, aldus Anke Klein (wethouder). “De Omgevingsvisie Binnenstad 2040 lost niet alle dilemma’s op waar we in de binnenstad voor staan, maar geeft wel richting en zet op de agenda wat we de komende twintig jaar willen en moeten aanpakken.”

De binnenstad in 2040
Met de invoering van de omgevingswet in 2022 is elke gemeente verplicht een omgevingsvisie op te stellen. Voor een aantal deelgebieden, waaronder de binnenstad, is een aanvullende omgevingsvisie gemaakt. De Omgevingsvisie Binnenstad 2040 gaat over verschillende thema’s die verband houden met elkaar, zoals wonen, mobiliteit, groen, economie, erfgoed en openbare ruimte. In de concept-Omgevingsvisie Binnenstad 2040 schetst de gemeente de ambitie voor de binnenstad van de toekomst: een aantrekkelijke, levendige binnenstad om te wonen, te ondernemen, te winkelen en te ontspannen. Een plek waar bewoners, bezoekers en ondernemers zich thuis voelen.

Participatie
De gemeente heeft voor de omgevingsvisie samengewerkt met de Binnenstadgroep. De Binnenstadgroep heeft geadviseerd over de betrokkenheid van de stad. De Binnenstadgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende groepen in de binnenstad waaronder ondernemers, bewoners, studenten, kerken, dak- en thuislozenopvang, historische vereniging, universiteit, woningcorporatie, Utrecht Marketing, Jaarbeurs en de gemeente. De afgelopen twee jaar zijn verschillende fysieke en digitale bijeenkomsten geweest, gericht op verschillende doelgroepen en thema’s die de binnenstad raken. Daarnaast zijn er met luisterpalen in verschillende wijken meningen van inwoners over de binnenstad in 2040 opgehaald. Allemaal met het doel een zo breed mogelijk gedragen omgevingsvisie te maken.

Reageren
Op www.utrecht.nl/omgevingsvisiebinnenstad kan iedereen via een formulier reageren. Er worden daarnaast nog twee online bijeenkomsten georganiseerd op 23 en 25 maart. De reacties worden gebruikt om de concept Omgevingsvisie Binnenstad 2040 aan te scherpen voordat de visie rond de zomer wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht