De volgende generatie op gezond gewicht

Een gezonde toekomst, begint met een gezonde jeugd. Daar hoort ook een gezond gewicht bij. In Utrecht hebben 48 organisaties de handen ineengeslagen om overgewicht en obesitas onder kinderen terug te dringen of te voorkomen. Samen met de gemeente zijn dit organisaties op het gebied van sport, onderwijs, welzijn en zorg, maar ook vrijwilligers en zzp’ers. Het doel van deze samenwerking is een dalende trend in te zetten zodat in 2040 nog maar maximaal 9% van de jeugd overgewicht heeft.

Overgewicht heeft meerdere gezondheidsrisico’s op de middellange termijn. Het gaat dan om diabetes type 2, hart- en vaatproblemen, gewrichtsklachten of depressie. Sinds de aanpak van overgewicht is er een dalende trend zichtbaar in het overgewicht bij kinderen. Het percentage is sinds 2013 redelijk stabiel. In 2019 had 14% van de 10- tot 11-jarigen overgewicht, onder de 2 en 5- tot 6-jarigen lag dat percentage op 9%.

Ook tijdens deze coronapandemie liegen de cijfers er niet om en weten we dat mensen meer risico lopen op een ernstiger beloop van corona als ze overgewicht hebben. Als je dan kijkt naar de al bekende gezondheidsrisico’s van overgewicht en obesitas kan ik niet tot een andere conclusie komen dat het onze taak is om dit zoveel mogelijk terug te dringen en te voorkomen. En dat begint al van jongs af aan, want overgewicht op kinderleeftijd is een voorspeller voor overgewicht op latere leeftijd. Het is aan ons allemaal om de volgende generatie te helpen aan een gezond gewicht”, aldus wethouder Eerenberg, Volksgezondheid.

Speciale focus
Het samenwerkingsverband wil de kansengelijkheid voor de meest kwetsbare kinderen vergroten. Daarom is er ook specifiek aandacht voor het speciaal onderwijs. In vergelijking met kinderen uit het reguliere onderwijs ligt het percentage van kinderen met overgewicht een stuk hoger. Waar in het regulier onderwijs 9% van de 5- tot 6-jaringen overgewicht heeft, is dat onder dezelfde leeftijdsgroep in het special basisonderwijs 18% en in het speciaal onderwijs 20%. Voor de 10- tot 11-jaringen is het verschil nog groter. Daar heeft 14% van de kinderen in het reguliere onderwijs overgewicht, waar 40% van de kinderen op het speciaal basisonderwijs en 28% op het speciaal onderwijs overgewicht hebben.

Om het overgewicht onder deze groep terug te dringen is mede dankzij Special Heroes  een zogenoemde ‘vitaliteitsmakelaar’ in het leven geroepen. Deze vitaliteitsmakelaar ondersteunt en adviseert scholen over sporten en bewegen, maar ook over voeding en ontspanning. Ook zijn er verschillende organisaties die zich bezighouden met gezonde leefstijl, zoals Groentjessoep, de GeluksBV en GrowWizzkid, die hun programma’s zo hebben aangepast dat scholen in het speciaal onderwijs hier ook gebruik van kunnen maken. 

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht