De weg naar een rookvrije generatie in Utrecht

Alle Utrechtse kinderen moeten in 2035 rookvrij kunnen opgroeien. Dit betekent dat geen kind in de stad nog rookt, begint met roken of wordt geconfronteerd met sigarettenrook. De eerste stappen zijn al genomen door zwembaden en beheerde speelplekken in onze stad rookvrij te maken, maar er is nog werk aan de winkel. Daarom komt de gemeente nu met een plan om een aantal specifieke plekken, samen met verschillende partijen in de stad, rookvrij te maken.

Het plan richt zich vooral op plekken waar kinderen komen, zoals kinderboerderijen en openbare speelplekken. Daarnaast zijn er ook plekken in de stad waar naast kinderen, ook volwassen kort moeten zijn. Te denken valt aan een bushalte. De gemeente wil dat het ook daar normaal wordt om niet te roken. Want van alle leefstijlonderwerpen is op roken de meeste gezondheidswinst te behalen. In Utrecht rookt 21% van de volwassenen. Rokers leven gemiddeld 5 tot 10 jaar korter dan niet-rokers en hebben vaker te maken met hart- en vaatziekten, COPD en verschillende vormen van kanker. Ook meeroken schaadt de gezondheid.

Samen met andere partijen
De gemeente staat niet alleen in de ambitie om te werken aan een rookvrije generatie. Ook partners in bijvoorbeeld de openbaar vervoersector en de culturele sector willen zich hard maken voor een rookvrije generatie. Zo werkt de gemeente op dit moment met Qbuzz samen aan een plan van aanpak om te kijken of bushaltes rookvrij kunnen worden gemaakt. Met een aantal Utrechtse musea wordt onderzocht of het mogelijk is om een Utrechtse rookvrije culturele alliantie op te zetten. Ook wordt er gekeken op wijkniveau. Zo is de gemeente van plan om een wijkchallenge te organiseren en komt er een speciale theatershow “De Stoppers” waarin op een ludieke manier het gesprek met rokers wordt aangegaan.

“Dit is een mooie stap in de richting van een rookvrije generatie in Utrecht. Een beetje rekening houden met elkaar, vooral in het belang van kinderen. Dat is de kern en daar doen we het voor. Gelukkig is daar ook onder mensen die roken draagvlak voor. Dus op plekken waar kinderen komen, of waar je met meerdere mensen samenkomt zoals de bushalte, steek je daar straks even geen sigaret op. Als je daardoor ook zelf gaat nadenken over een gezondere leefstijl, is dat alleen maar dubbele winst.” – wethouder Volksgezondheid, Eelco Eerenberg

Rookvrije plekken
Onderwijsinstellingen waren bij wet verplicht om per 1 oktober 2020 hun terrein rookvrij te maken. In navolging daarvan heeft de Universiteit Utrecht samen met organisaties en bedrijven in het Utrecht Science Park aangegeven het hele gebied graag rookvrij te maken, met uitzondering van enkele gedoogplekken die zo worden ingericht dat mensen gestimuleerd worden na te denken over een gezonde leefstijl. De gemeente omarmt het rookvrij maken van dit gebied en heeft toegezegd om de groenstroken, bushaltes en wegen in dit gebied als rookvrije zone aan te merken per 5 april 2021. Samen met de andere partners in dit gebied wordt gemonitord hoe de naleving in dit gebied verloopt. Daarnaast zijn de bus perrons op Utrecht Centraal per vandaag ook rookvrij gemaakt, net zoals al eerder gebeurde bij de andere (trein)perrons op het station. Per 1 juli 2021 verdwijnen ook de rookruimten in de gemeentelijke gebouwen.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht