Deel van de Vechtkade wordt vervangen

Utrecht gaat de kademuur van de Vechtkade tussen de David van Mollembrug en de Rode Brug vervangen. Per direct geldt een verbod op zeer zware voertuigen met een totaalgewicht van 20 ton of meer. Dit verbod geldt voor de straten Hogenoord, Lagenoord en Hogelanden W.Z. ten zuiden van de Rode Brug. Uit onderzoek blijkt dat de kade bij zeer zware voertuigbelasting niet meer voldoet aan de actuele veiligheidsregels. De gemeente plaatst verkeersborden om het verbod voor zeer zware voertuigen kenbaar maken. Personenauto’s en (kleine) vrachtwagens mogen na instelling van het verbod hier nog wel rijden. Hetzelfde geldt voor de nood- en hulpdiensten en vuilniswagens.

Planning werkzaamheden aan de kademuur
De precieze planning en het plan van aanpak voor het vernieuwen van de kademuur wordt momenteel nog uitgewerkt. Deze zijn het eerste kwartaal 2021 gereed. Daarnaast is een breder onderzoek gestart naar de kwaliteit van de kades langs de Vecht om te onderzoeken of op meer plekken maatregelen nodig zijn. De uitkomsten hiervan moeten rond de zomer van 2021 bekend zijn.

Het vervangen van de kade betekent ook dat de werkzaamheden aan de fietsroute Vechtroute Zuid, die in 2020 zouden starten, minimaal twee jaar opschuiven. Hierbij wordt de route Hogenoord-Lagenoord-Hogelanden W.Z. tussen de David van Mollembrug en Rode Brug ingericht als fietsstraat met rood asfalt.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht