Demonstratie Pegida Nederland op woensdag 24 oktober

Pegida Nederland heeft de gemeente laten weten dat zij op woensdag 24 oktober op het Moskeeplein in Utrecht wil demonstreren tegen islamisering. Uit oogpunt van de openbare orde en veiligheid heeft locoburgemeester Kees Diepeveen, in overleg met politie en Openbaar Ministerie, de Nieuwekade (het terrein naast parkeergarage Paardenveld) aangewezen als locatie voor deze demonstratie, die tussen 20.00 en 23.00 uur staat gepland. Daarnaast is de organisatie gemeld dat discriminerende of opruiende uitingen niet zijn toegestaan.

Iedereen heeft het recht te spreken, maar een demonstratie mag niet de veiligheid van mensen in gevaar brengen. Demonstraties worden beoordeeld op drie gronden uit de Wet openbare manifestaties (Wom): bescherming van de gezondheid, het belang van het verkeer en/of bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Pegida demonstreerde eerder op 5 oktober op het plein bij de ULU-moskee. Deze demonstratie is vroegtijdig beëindigd in verband met wanordelijkheden. Pegida heeft voor 24 oktober opnieuw een aanvraag gedaan voor een demonstratie op het plein bij de ULU-moskee. De vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstreren zijn belangrijke grondrechten, evenals als het recht van geloofsbelijdenis.

Gezien het verloop van de demonstratie van 5 oktober achten de gemeente en de politie het niet uitgesloten dat aanstaande woensdag opnieuw pogingen tot verstoringen en wanordelijkheden plaatsvinden. Daarom is gezocht naar een plek die beter beheersbaar, zichtbaar en controleerbaar is, zodat de demonstranten bij ongeregeldheden beter kunnen worden afgeschermd.

Pegida Nederland is geïnformeerd over de voorgenomen beperking. Zij hebben de gelegenheid hierop te reageren en hun zienswijze te geven. Ook heeft de gemeente diverse moskeebesturen, ondernemers en andere partijen geïnformeerd over het voorgenomen besluit.

Op uiterlijk 23 oktober neemt de locoburgemeester een definitief besluit.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht