Demonstraties bij gesloten horecagelegenheid verplaatst naar Jaarbeursplein

De afgelopen dagen is de gesloten horecagelegenheid op het Vredenburg het toneel geweest van demonstratieve uitingen. Demonstreren is een grondrecht, waar de gemeente Utrecht volop ruimte aan geeft. De ervaringen van de afgelopen dagen maken dat een demonstratieve actie voor de deur van de horecagelegenheid niet langer wordt toegestaan. Demonstreren kan wel doorgaan op het Jaarbeursplein.

De belangrijkste overwegingen hiervoor zijn de impact op de omgeving (zoals voor nabijgelegen bedrijven), de beperkte ruimte waardoor een gevaarlijke situatie voor de (verkeers-)veiligheid ontstaat, en het risico op wanordelijkheden dat met het verloop van de tijd toeneemt.


Veel impact op de stad
In verband met de demonstratieve uitingen op het Vredenburg besloot een naastgelegen ondernemer op dinsdagavond de zaak gesloten te houden. Door de toeloop op de stoep bij Vredenburg moesten fietsers op dinsdag worden omgeleid en konden de bussen enige tijd niet rijden. De burgemeester moest een aanwijzing geven om onveilige situaties op en rond de busbaan te beëindigen. Het risico op verstoringen van de openbare orde neemt toe naar mate de situatie langer voortduurt. De beslissing van de Driehoek is per brief gecommuniceerd aan de ondernemers van de betreffende horecagelegenheid en de andere initiatiefnemers van de demonstratie.


Ruimte voor iedereen
Burgemeester Sharon Dijksma: ‘In Utrecht kunnen we van mening verschillen. We geven alle ruimte aan het – op een respectvolle manier – uiten hiervan. Het aanwijzen van een plek (Jaarbeursplein) waar mensen kunnen demonstreren is hier een voorbeeld van, terwijl we anderzijds ook rekening houden met de belangen van ondernemers en verkeersgebruikers op de drukke verkeersader die het Vredenburg is.’


Beledigingen en bedreigingen
In reactie op de sluiting van de horecagelegenheid omdat er moedwillig niet werd gecontroleerd op het corona toegangsbewijs, zijn bij de gemeente, ondernemers en ook de burgemeester berichten binnengekomen met een zeer kwetsende en soms ook bedreigende inhoud. Burgemeester Dijksma: ‘Hier trek ik een grens. Iedereen kan laten weten wat hij of zij van beslissingen vindt. Maar bedreigingen en beledigingen mogen we nooit normaliseren. Als mensen beledigende of bedreigende berichten hebben ontvangen, roep ik hen op hiervan aangifte bij de politie te doen.’


Sluiting van kracht 
De sluiting van de horecagelegenheid op het Vredenburg blijft van kracht. Er worden geen gasten bediend die een corona toegangsbewijs zouden moeten tonen. Het pand is nog wel toegankelijk voor de ondernemers en personeel.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht