Drie nieuwe flitspalen extra middel voor veilig rijgedrag

In Utrecht komen drie extra flitspalen om de verkeersveiligheid in de stad te verbeteren. Twee in Kanaleneiland en één in Overvecht. De flitspalen moeten hard rijden en door rood rijden tegengaan. Ook op andere manieren zet de gemeente in op het bevorderen van verkeersveilig gedrag, aangezien veruit de meeste ongevallen volgen uit onveilig rijgedrag.

De komst van de drie nieuwe flitspalen brengt het totale aantal in Utrecht op negen. De palen in Kanaleneiland komen op de Beneluxlaan bij de kruising met de Van Heuven Goedhartlaan en op de Beneluxlaan ter hoogte van de Bernadottelaan. In Overvecht gaat het om de aansluiting van de Humberdreef op de Einsteindreef. Op deze plekken wordt relatief vaak door rood gereden en wordt te hard gereden. De gemeente is nog in gesprek met de politie over maatregelen op de Waterlinieweg, waar de maximum snelheid ook vaak wordt overschreden.

Het aantal ongevallen op gemeentelijke wegen in Utrecht nam in de eerste helft van 2019 opnieuw af, zo blijkt uit de halfjaarlijkse voortgangsrapportage verkeersveiligheid. Het gevoel van onveiligheid onder bewoners daalt echter niet. Naast de flitspalen zet de gemeente ook snelheidsdisplays in om te voorkomen dat automobilisten te hard rijden. Verder is via educatie en bewustwording aandacht voor veiliger verkeersgedrag. Zo kunnen mensen in een simulator ervaren wat de gevolgen zijn van alcohol en drugs in het verkeer. Daarnaast werkt de gemeente aan de verkeersveiligheid door wegen op een aantal plekken in de stad veiliger in te richten.

Meer informatie is te lezen in de voortgangsrapportage verkeersveiligheid. Algemene informatie over verkeersveiligheid en herinrichtingsprojecten is te vinden op www.utrecht.nl/verkeersveiligheid.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht