'Druk op Utrecht CS maakt kwetsbaar'

Tijdens het algemeen overleg op 27 juni in de Tweede Kamer heeft staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Van Veldhoven zich uitgesproken over de bereikbaarheid van de regio Utrecht. “De opgave voor de regio is groot. De druk op Utrecht Centraal maakt kwetsbaar en de bereikbaarheid van USP moet verbeteren.”, zo gaf zij aan. Tijdens het debat vroegen diverse Kamerleden aandacht voor de bereikbaarheid van de regio Utrecht.

De vragen werden gesteld tijdens het overleg MIRT, waarin de Tweede Kamer met minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven de meerjarige investeringen bespraken voor infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling.

Gedeputeerde Dennis Straat van de provincie Utrecht vindt het goed dat Kamerleden de urgentie benoemen om de bereikbaarheid te verbeteren en de staatssecretaris aansporen om tot een startbeslissing te komen dit najaar. “De staatssecretaris kent de problematiek van de regio goed en weet hoe belangrijk het Utrecht Science Park is voor onze economie. Met dat urgentiegevoel en met onze daadkracht gaan we de komende maanden onze voorstellen verder uitwerken.”

Wethouder Lot van Hooijdonk van de gemeente Utrecht is ook tevreden met de aandacht vanuit de Tweede Kamer voor de mobiliteitsopgaven van de regio Utrecht. ‘Gezien de ongekend grote vraag naar woningen en werklocaties in de stad en regio komt de bereikbaarheid en leefbaarheid onder druk te staan. We hebben geen tijd te verliezen en werken keihard verder aan de uitwerking van ons plan van aanpak.’

Nieuwe OV-ring en knooppunten
De verkenning waartoe dit najaar een besluit moet worden genomen, is onderdeel van het voorstel U Ned dat provincie en gemeente Utrecht samen met het Rijk hebben gemaakt voor de bereikbaarheid van de regio. In het plan staat hoe een nieuw  vervoersnetwerk in Utrecht eruit moet gaan zien: een nieuwe OV-ring rond de stad met knooppunten waar een betere verbinding tussen fiets en OV of auto en OV komt. Ook beschrijft het plan hoe de versnelde bouw van 100.000 nieuwe woningen in de regio en de economische ontwikkeling hand in hand moet gaan met maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Daarbij is het belangrijk dat Utrecht prettig blijft om te wonen, werken en bezoeken. Het nieuwe netwerk moet in 2040 klaar zijn.

Grote opgave
Er is een forse investering nodig om de stad en regio Utrecht ook in de toekomst aantrekkelijk te houden, en om alle woningen te bouwen die nodig zijn. Utrecht investeert in het slimmer benutten van alle bestaande wegen en fietspaden. Een nieuw Openbaar Vervoer (OV)-netwerk rondom en in de stad Utrecht is nodig met knooppunten. In de jaren na 2030 volgen mogelijk nog meer uitbreidingen voor fiets, OV en auto. Naar aanleiding van gesprekken die regio en Rijk deze maand hebben gehad, wordt nu gestart met een pre-verkenning, om goed in kaart te brengen wat nu en in de toekomst nodig is om Utrecht een prettige, leefbare en bereikbare regio te houden.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht