Een betrokken stad: jonge Utrechters laten van zich horen

Steeds meer inwoners leveren een bijdrage aan het Utrecht van de toekomst. Met het online platform DenkMee weet de gemeente veel jongeren en twintigers te bereiken, een groep die tot dan toe ondervertegenwoordigd was in participatieprocessen. En de stad doet nog meer om te zorgen dat iedereen betrokken kan zijn bij wat er in Utrecht gebeurt.

 

Het gemeentebestuur van de snelst groeiende grote stad van Nederland geeft de Utrechters een belangrijke rol bij tal van ontwikkelingen. “Utrecht is een inclusieve en betrokken stad”, zegt Anke Klein, wethouder participatie. “Vanuit de drie doelstellingen inclusiviteit, betrokkenheid en samen wijzer worden bevorderen we de participatie van burgers bij gemeentelijke plannen en activiteiten. Dat vinden we belangrijk, want samen word je wijzer en samen maken we de stad Utrecht.”

21.385 reacties
Met het actieprogramma Samen Stad Maken wordt op verschillende manieren een zo groot en divers mogelijk aantal mensen betrokken. Een van die nieuwste participatiemogelijkheden die de gemeente is gestart, is het online platform DenkMee. In een half jaar tijd zijn daar 14 projecten op gepubliceerd waarop meer dan 21 duizend reacties binnenkwamen. Dat is te lezen in de derde Voortgangsrapportage actieprogramma Samen StadMaken die vandaag naar de gemeenteraad werd verstuurd.

Zeker jonge mensen weten online hun weg te vinden voor de onderwerpen die hen raken. Bij de peiling over de tijdelijke terrasuitbreiding op het online participatieplatform DenkMee viel 36 procent van de deelnemers bijvoorbeeld in de leeftijdscategorie 18-29 jaar (t.o.v. 29 procent van de bevolking). Bij een peiling over het Jaarbeurspleingebouw 51 procent en bij de omgevingsvisie Jaarbeurs 46 procent. Dat er zoveel jongeren en twintigers meedenken, vindt wethouder Klein positief. “Zij waren vaak ondervertegenwoordigd in participatieprocessen. Dat was dan ook één van de redenen om het digitale platform op te starten.”

Jeugdvertegenwoordiging
Het actieprogramma Samen Stad Maken gaat door om de participatie met de stad verder te verbeteren. De gemeente onderzoekt momenteel bijvoorbeeld hoe de jeugdvertegenwoordiging voor kinderen in de leeftijd van 9 t/m 18 jaar inclusiever kan. Aanleiding is een brief van een Utrechtse jongere in november 2020 met de oproep voor een kinderburgemeester in de gemeente. Het plan is om de huidige kinder- en jeugdraden aan te vullen met andere vormen van jeugdvertegenwoordiging, zodat meer kinderen kunnen meepraten over onderwerpen die hen aangaan. De gemeente gaat verschillende vormen onderzoeken.

Daarnaast krijgen de wijkplatforms steeds meer vorm en zien we goede voorbeelden van samenwerking tussen de bewonersorganisatie en de gemeente. Ook werkt de gemeente met het project Beter in de Buurt in verschillende wijken aan het sneller en slagvaardiger inspelen op vragen, problemen en kansen die zich in de Utrechtse buurten voordoen. Dit gaat zowel om inrichtingsvraagstukken als situaties in het sociale domein.

Uitleg actieprogramma
Uit een bewonersenquête in 2019 bleek dat 22 procent van de Utrechters op een of meerdere manieren geparticipeerd heeft om het beleid, de plannen of de activiteiten van de gemeente te beïnvloeden. Vooral mensen met een autochtone achtergrond, hbo- of wetenschappelijk opgeleiden en inwoners met een partner lieten van zich horen. Met het Actieprogramma Samen Stad Maken zet de gemeente in op een diversere betrokkenheid bij participatie: voor jong en oud, theoretisch en praktisch opgeleiden, zzp’ers en gepensioneerden en mensen met verschillende achtergronden.

Lees hier de derde voortgangsrapportage actieprogramma Samen Stad Maken voor voorbeelden van hoe de gemeente werkt aan inclusieve participatie.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht