Een groen, duurzaam en circulair bedrijvenpark in Strijkviertel

Tussen de Strijkviertelplas, sportpark Rijnvliet en de C.H. Letschertweg ontwikkelt de gemeente het bedrijvenpark Strijkviertel. Onze snel groeiende stad heeft deze ruimte hard nodig om te voorzien in de behoefte aan meer werkgelegenheid in de stad. Het wordt een groen, duurzaam en circulair bedrijventerrein voor (MKB)-bedrijven die verbonden zijn met Utrecht. Door Strijkviertel te ontwikkelen komt er ook meer ruimte voor sport en recreatie in het gebied

In het eerste kwartaal van 2021 neemt de gemeenteraad een besluit over het Stedenbouwkundig Plan. In 2022 volgt een nieuw bestemmingsplan en kan in de eerste helft van 2023 de eerste kavel worden uitgegeven.

Kleinschalig en weinig belastend voor milieu en omgeving
Het bedrijvenpark is bedoeld voor kleinschalige maakbedrijven: startups, scale ups, duurzame stadsdistributie, (duurzame) bouw- en energiebedrijven, ICT, laboratoria, creatieve bedrijven en vrije-tijds-bedrijven. Deze bedrijven zijn weinig belastend (lagere hindercategorie <3.1) voor het milieu en voor de omgeving.

Duurzame, circulaire aanpak en spaarzaam met ruimte
Bedrijvenpark Strijkviertel ontwikkelen we op een duurzame, circulaire manier. Dat betekent dat de materialen voor de gebouwen en openbare ruimte duurzaam en herbruikbaar zijn. Groene gevels en waterbergingen op daken en onder de grond zorgen voor koelte in hete zomers en voorkomen wateroverlast bij zware regenbuien. Er is weinig ruimte op het bedrijvenpark. Om ruimte te besparen, willen we dat bedrijven een aantal voorzieningen delen zoals parkeerplaatsen voor werknemers en laad- en losstraten.

Meer mogelijkheden voor sporten, wandelen en fietsen in de buurt
De ontwikkeling van Strijkviertel betekent ook meer wandel- en fietsmogelijkheden rond de Strijkviertelplas en het betekent ook dat sportpark Rijnvliet kan uitbreiden met twee sportvelden. In het bedrijvenpark komt een brede groenstrook die voor iedereen toegankelijk is. Daarnaast komt er een steiger bij de Strijkviertelplas die bereikbaar is vanuit de openbare groenstrook in het bedrijvenpark.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht