Eenvoudiger subsidiebeleid voor Utrechtse vrijwilligersorganisaties

Voor vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven die bijdragen aan het welzijn van inwoners en het prettig samenleven in Utrecht wordt het vanaf 2021 eenvoudiger om subsidie aan te vragen. Zij kunnen dan een beroep doen op de aangepaste subsidieregeling ‘vrijwillige inzet voor elkaar’. Hiervoor zijn 3 subsidieregelingen samengevoegd tot 1 integrale regeling.

Heldere subsidieregelingen
De gemeente wil dat alle Utrechters prettig kunnen wonen, opgroeien en samenleven in de stad. Gelijke kansen en gewoon mee kunnen doen is daarom belangrijk. Het college van B&W heeft 6 nieuwe of aangepaste subsidieregelingen vastgesteld. Eén daarvan is de aangepaste subsidieregeling ‘vrijwillige inzet voor elkaar’. Deze gaat over alles wat inwoners en vrijwilligers doen voor elkaar en voor hun buurt. Hiervoor subsidieert de gemeente allerlei activiteiten van bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties. Bijvoorbeeld een buurthuis in zelfbeheer, maatjesproject of een wijkinformatiepunt.

Daarnaast zijn nog 2 nieuwe nadere regels vastgesteld en 3 bestaande nadere regels aangepast. Dit zijn subsidies voor sportevenementen en voor activiteiten die uitgevoerd worden door professionele organisaties als scholen en Steunpunt Mantelzorg. Dit alles maakt de subsidieverstrekking vanaf 2021 transparanter, eenvoudiger en doeltreffender.

Samen met de stad
Meer dan 100 betrokkenen uit 50 verschillende vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven dachten begin maart mee over de nieuwe subsidieregeling ‘vrijwillige inzet voor elkaar’. Zij adviseerden de gemeente om in de regeling ruimte voor maatwerk en samen leren én experimenteren mee te nemen. Dit is verwerkt in de nieuwe subsidieregeling. Om de keuzes binnen de subsidieverlening zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij wat Utrecht nodig heeft, betrekt de gemeente vrijwilligers/deelnemers aan de activiteiten en deskundigen bij de afwegingen rond de subsidieaanvragen. 

Overzicht nieuwe en aangepaste nadere regels
Een overzicht van alle wijzigingen in de subsidieregelingen en een verdere toelichting vindt u in de brief waarin het college de gemeenteraad

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht