nieuwsbericht gemeente Utrecht

Utrecht wil per 1 januari 2024 4 verschillende tarieven voor afvalstoffenheffing in gaan voeren in plaats van de huidige twee. Er komen tarieven voor huishoudens met 1 persoon, 2 personen, 3 personen, en 4 of meer personen. Huishoudens met 1 of 2 personen gaan minder afvalstoffenheffing betalen. De verdeling van kosten wordt daarmee eerlijker. Huishoudens met meer personen en daarmee vaak een grotere hoeveelheid afval, gaan meer betalen dan één-of tweepersoonshuishoudens. Om te voorkomen dat grotere huishoudens in de financiële problemen komen door de stijging van woonlasten is het voorstel om het bedrag in 2 jaar te verhogen tot het uiteindelijke tarief.

Het college doet dit voorstel op verzoek van de gemeenteraad. In het voorstel gaat het college er van uit dat de kosten voor afvalinzameling betaald blijven worden uit de afvalstoffenheffing en dat het gaat om in totaal 158.177 huishoudens in Utrecht die afvalstoffenheffing betalen. De verandering in tarieven wordt uiteindelijk als volgt:

Uit de Minima-effectrapportage 2023 blijkt dat in de groep eenpersoonshuishoudens het vaakst (58%) kwijtschelding van belastingen wordt verleend. Dit gaat niet specifiek over de afvalstoffenheffing, maar belastingen in het algemeen. In de nieuwe situatie wordt voor deze groep de afvalstoffenheffing het laagst. Er worden geen grote gevolgen financiële gevolgen verwacht door de wijziging van twee naar vier tarieven omdat de kosten voor kwijtschelding in de nieuwe situatie vergelijkbaar blijven met de huidige situatie.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht