Eerste aanvraagronde Evenementenfonds geopend

Initiatiefnemers kunnen tot 1 maart een aanvraag indienen voor een bijdrage vanuit het Evenementenfonds Utrecht (EFU). De gemeente stelt hier dit kalenderjaar 300.000 euro voor beschikbaar om nieuwe evenementen in Utrecht te stimuleren. Het aanvragen is dit jaar eenvoudiger geworden, er is sneller duidelijkheid over toekenning van de subsidie en aanvragen kunnen op meerdere momenten in het jaar worden ingediend. Anders dan voorheen, komen nu ook sportevenementen in aanmerking. Ook kunnen evenementen met minimaal 5000 bezoekers, met een groeipotentieel naar meer dan 10.000 bezoekers nu een aanvraag doen.

 

"We leggen meer accent op de Utrechtse ambities voor gezond stedelijk leven: expliciet kijken we naar duurzaamheid en toegankelijkheid van evenementen, ook voor een meer divers publiek", zegt wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken). "In de beoordeling kijken we ook of evenementen op sociaal en economisch gebied van toegevoegde waarde zijn, waarbij spreiding over de stad zeker ook meetelt."

Sluitingsdata
Een commissie van externe, onafhankelijke deskundigen adviseert de gemeente bij het beoordelen van de subsidieaanvragen. Afhankelijk van het nog beschikbare budget na 1 maart, kunnen vanaf 1 juni eventueel nog aanvragen worden ingediend voor evenementen die dit jaar nog worden georganiseerd. Voor evenementen die in 2020 plaatsvinden, kunnen aanvragen worden ingediend tot 1 augustus 2019.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht