Eerste resultaten Utrechtse aanpak Eenzaamheid

Na ruim een jaar boekt de Utrechtse aanpak van eenzaamheid – via het netwerk Utrecht Omarmt – voorzichtig de eerste resultaten. Het netwerk heeft afgelopen jaar verschillende activiteiten geïnitieerd en samengewerkt in 12 actiecoalities. Om grip te krijgen op de resultaten en om te kijken naar wat beter en anders kan, is de aanpak geëvalueerd door kennisinstituut Movisie. Op basis van deze evaluatie zijn acties voor het komend jaar bepaald.

Maarten van Ooijen, wethouder Maatschappelijke ondersteuning en Welzijn: “De Utrechtse aanpak is voor iedereen en met iedereen, en het netwerk bestaat nu al uit ruim 200 deelnemers met zeer diverse achtergronden. Met de conclusies en aanbevelingen van Movisie kunnen we onze successen van afgelopen tijd vieren en onze koers voor komende periode beter bepalen.”

Jonge en brede netwerkaanpak
Uit de evaluatie blijkt dat Utrecht Omarmt een jonge en brede netwerkaanpak in ontwikkeling is. Het werken in het netwerk en met de actiecoalitie zorgt ervoor dat er snel, flexibel en effectief gewerkt kan worden. Voorbeelden van deze acties zijn de campagne ‘Stel je voor’, waar op Utrechtse stations koffie werd uitgedeeld en mensen een tweede koffie werd aangeboden om uit te delen aan iemand die ze tegenkwamen, ‘Welzijn op Recept’ waarbij een huisarts bij klachten gelinkt aan eenzaamheid geen medicatie voorschrijft maar een verwijzing naar een sociaal makelaar in de buurt geeft, om samen te kijken welke activiteiten er passen bij de wensen van iemand. En ook cursussen voor medewerkers van organisaties met veel klantcontact om eenzaamheid te signaleren en te weten wat je dan het beste kunt doen.

Noortje Rozema, Stichting Oog voor Utrecht, deelnemer actiecoalitie: “Door de aanpak tegen het coronavirus zijn we ons nu allemaal nog meer bewust dat we ook het eenzaamheidsvirus sámen met alle Utrechters moeten aanpakken, niet alleen de professionals. Onze actie coalitie Noordwest zorgt ervoor dat wat we aanbieden zo min mogelijk drempels heeft en kan aangepast worden aan wat mensen als burger én professional te bieden hebben. We willen het oog hebben voor elkaar bij iedereen aanwakkeren.”

Acties voor komend jaar
Komend jaar gaat het netwerk verder met de trainingen van mensen die eenzaamheid tegen komen in hun werk. Ook komt er een signaleringskaart. Op deze manier wordt het voor een brede groep mensen eenvoudiger om eenzaamheid te herkennen en hier iets mee te doen. Uit de evaluatie blijkt dat er nog onvoldoende zicht is op Utrechters die zeer ernstig eenzaam zijn, en dat het nog niet duidelijk is of er voldoende passend aanbod is. Daarom gaat het netwerk zich toeleggen op het aanbod wat nodig is om zeer ernstig eenzame mensen hulp te bieden.

Meer informatie over de aanpak vindt u op www.utrecht.nl/eenzaamheid.

 

                       

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht