nieuwsbericht gemeente Utrecht

Een groot netwerk van Europese steden is vandaag en morgen bijeen in TivoliVredenburg in Utrecht. In een gezamenlijk statement roepen zij Europese parlementariërs op om mee te helpen om de mobiliteitstransitie in en om steden te versnellen door emissieloze mobiliteit de standaard te maken, straten klimaatbestendig te maken én innovaties op stedelijke mobiliteit aan te jagen. Het Eurocities netwerk is een vertegenwoordiging van 140 steden uit Europa en is van 18 tot en met 20 maart bijeen in Utrecht.

Via dit netwerk willen de deelnemende steden van elkaar leren en lokale prioriteiten aan Europa meegeven. Europese beleidsmakers kunnen deze inbreng meenemen in het opstellen van wet- en regelgeving en duurzame mobiliteitsplannen. Europese Commissie heeft de ambitie uitgesproken om voor steden meer fondsen ter beschikking te stellen voor schone vormen van mobiliteit, zoals lopen, fietsen en openbaar vervoer. Het Europese parlement moet hier nog mee instemmen.

Lot van Hooijdonk (wethouder Mobiliteit): “Omdat de stad qua inwoners blijft groeien, maar de ruimte niet meegroeit, moeten we wegen anders inrichten. Als we willen dat meer mensen gaan lopen, fietsen of het openbaar vervoer nemen, is het essentieel om daarvoor daadwerkelijk meer ruimte te creëren".

“We hebben het Europees Parlement nodig bij het emissievrij maken van onze binnensteden”, zegt wethouder Eva Oosters (Emissieloos vervoer). In Utrecht wordt per 1 januari 2025 de Zero Emissie Zone ingevoerd voor logistiek. Er gelden verschillende ontheffingen, bijvoorbeeld wanneer voertuigen nog niet verkrijgbaar zijn op de markt. “Als bij alle Europese steden dezelfde regels gelden, zal de markt zich veel sneller aanpassen en de innovatie op emissieloos vervoer aanjagen”.

Nieuwe beleidsagenda

Met de Europese verkiezingen op komst, is het nu tijd om de aandachtspunten mee te geven aan de Europese Commissie. Tijdens het congres gaan verschillende wethouders en een vertegenwoordiger van de Europese Commissie, Torsten Klimke, in gesprek over de nieuwe Europese beleidsagenda voor mobiliteit.

Utrechtse deelname

Utrecht neemt deel aan het Eurocities netwerk, omdat steden er van elkaar leren, samen werken aan projecten waar Europese subsidies beschikbaar zijn. Het gaat in dit netwerk over onderwerpen als stedelijke duurzame mobiliteit, vluchtelingenbeleid, circulaire economie en werkgelegenheid. Afhankelijk van het onderwerp sluiten diverse steden, partners, inwoners en andere overheden aan.

 

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht