Excuses voor brief met onjuiste berekening erfpachtafkoop

Afgelopen week heeft de gemeente Utrecht per brief een aanbod gedaan aan ruim 2.800 erfpachters voor de afkoop van hun erfpachtcontract, als onderdeel van de ‘Conversieregeling Erfpacht 2017’. Naar nu blijkt is gerekend met een verkeerde WOZ-waarde. Wethouder Kees Geldof (Grondzaken): “Ik vind dit voor de erfpachters uitermate vervelend, aangezien zij er vanuit mochten gaan begin april definitieve duidelijkheid te krijgen. Een dergelijke fout mag uiteraard niet gebeuren en daarvoor bied ik aan de erfpachters en de gemeenteraad mijn welgemeende excuses aan.”

Nieuw aanbod
Deze week worden erfpachters per brief geïnformeerd over de maatregelen van de gemeente om de fout te herstellen. Vervolgens zal de gemeente zo snel mogelijk, maar uiterlijk 5 mei a.s., het nieuwe aanbod versturen.

Berekening
Volgens de ‘Conversieregeling Erfpacht 2017’ wordt op dit moment de afkoopsom voor erfpacht bepaald, onder meer op basis van de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2015. Bij de berekening van het aanbod voor de afkoopsom is het fout gegaan. Weliswaar staat bij de WOZ-waarde de peildatum 1 januari 2015 in de brief vermeld, maar daarachter is het bedrag van de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2014 vermeld. Deze fout is ontstaan door een koppeling met het verkeerde bronbestand.

Impact op afkoopsom
Wat de verkeerde WOZ-waarde betekent voor de afkoopsom is afhankelijk van de woning. De gemiddelde WOZ-waarde voor alle woningen in Utrecht was in 2015 0,4% hoger dan in 2014. Bij een dergelijke stijging is de impact op de afkoopsom gemiddeld genomen dus relatief beperkt. De afkoopsom wordt namelijk bepaald op basis van een combinatie van WOZ-waarde, grondquote en de resterende duur van het erfpachtcontract. Op individueel niveau kunnen de verschillen echter groter zijn.

Persoonlijke benadering
Er zijn 34 erfpachters die het eerdere aanbod hebben geaccepteerd, via de website van de gemeente. De gemeente zal met deze mensen zo snel mogelijk persoonlijk contact opnemen.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht