Exploitant voor Jongerencultuurhuis Overvecht

Het Jongerencultuurhuis Kanaleneiland (JCHK) gaat het beheer van Jongerencultuurhuis in Overvecht op zich nemen. De gemeente Utrecht besluit dat op basis van advies van een commissie van deskundigen. JCHK heeft alle benodigde kennis en ervaring, netwerken en achterban in de wijk en in de stad om samen met de jongeren een eigen plek voor cultuur, muziek en theater te maken.

Tijdens een wijkbijeenkomst in 2018 pleitten jongeren uit Overvecht voor een eigen cultuurhuis. Deze wens staat in het coalitieakkoord ’Ruimte voor iedereen’ en wordt nu gerealiseerd. JCHK die al actief is in de wijk betrekt de jongeren bij de verbouwing en inrichting van het pand, de vormgeving en toekomstige activiteiten van hun cultuurhuis. De belevingswereld van de jongeren en hun behoefte aan meer Urban Culture staan centraal. Wethouder cultuur Anke Klein is blij dat het Jongerencultuurhuis Overvecht er komt. “Een cultuurhuis specifiek voor jongeren stimuleert ze om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De ervaring van het Jongerencultuurhuis Kanaleneiland leert dat het een bron van creativiteit is voor de jongeren, de wijk en de stad. Ik kijk uit naar de eerste creatieve producties en optredens in dit cultuurhuis in Overvecht”.

Locatie
JCHK gaat op zoek naar een passende locatie voor het jongerencultuurhuis. De keuze maakt JCHK in overleg met de gemeente Utrecht en andere betrokkenen. De inschatting is dat de organisatie deze zomer samen met de jongeren op de locatie aan de slag gaat.

Plan met visie
Eind 2018 startte de gemeente een open procedure voor de toewijzing van de beheerder. Een onafhankelijke commissie beoordeelde de aanvragen. De commissie is enthousiast over het volledig uitgewerkte en solide plan van Stichting Jongerencultuurhuis Kanaleneiland. JCHK scoorde als beste en voldoet aan de criteria om subsidie te krijgen. Het plan getuigt van visie. Tevens biedt het vertrouwen, zowel wat betreft organisatiestructuur en artistieke inhoud. JCHK heeft zich in Kanaleneiland bewezen als professionele organisatie die kwaliteit biedt. Zij hebben alles in huis om het toekomstige Jongerencultuurhuis Overvecht vorm te geven, uit te bouwen en te verankeren in de wijk.Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht