Extern onderzoek naar projectaanpak en financiën renovatie grachten

Er komt op korte termijn een extern onderzoek naar de financiën en de projectaanpak van de renovatie van de wal- en kluismuren. Dat maakte het Utrechtse college van burgemeester en wethouders vrijdag bekend. Onlangs is geconstateerd dat naar alle waarschijnlijkheid meer tijd en geld nodig is om de renovatie af te ronden.

"De wal- en kluismuren maken deel uit van de historische grachten", zegt wethouder Kees Diepeveen. "De restauratie is een uniek en complex project; we graven in de middeleeuwen. Dat betekent ook dat er sprake is van complex projectmanagement. Ik constateer nu dat er niet op tijd gesignaleerd dat de financiën ontoereikend zijn en de planning niet langer haalbaar is als we op dezelfde voet verder gaan. Daarom laat ik nu een extern onderzoek uitvoeren."

Het externe onderzoeksbureau krijgt de opdracht terug te kijken naar de projectaanpak en vooruit te kijken naar onder andere de benodigde financiën, de projectaanpak en de bouwtechniek. Daarnaast neemt de gemeente een aantal maatregelen. Zo wordt de projectsturing versterkt en wordt gekeken naar de mogelijkheden om het werk stil te leggen of te temporiseren in afwachting van het onderzoek. Hierbij houdt de gemeente rekening met de veiligheid, de toezeggingen aan bewoners en ondernemers en met contractverplichtingen.

Zeker is dat de noodzakelijke werkzaamheden aan de Kromme Nieuwegracht tussen de Jeruzalemstraat en het Hieronymusplantsoen worden voortgezet. Bij de Zandbrug en de Jacobibrug aan de Oudegracht wordt het werk afgemaakt. Tussen het Hieronymusplantsoen en de Drift worden de geplande onderzoeken naar de technische staat tijdelijk stilgelegd omdat alternatieve bouwmethodes moeten worden onderzocht. Dit deel van de gracht werd al gemonitord op veiligheid en dat blijft zo. Bijna twee derde van het totale project is op dit moment afgerond.

De gemeente realiseert zich dat bewoners en ondernemers gevolgen kunnen ondervinden van de mogelijke vertraging. Om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de voortgang van het project, wordt het externe onderzoek zo snel mogelijk gestart.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht