Extra betaalbare woningen en zonnepanelen voor Utrecht

De vijf grootste woningcorporaties, de huurdersorganisaties en de gemeente Utrecht willen het aantal sociale huurwoningen laten meegroeien met de groei van de stad. Daarom gaan de corporaties kijken naar de mogelijkheden om meer woningen te bouwen op hun eigen locaties. En gaat de gemeente in 2020 inzetten op de realisatie van 600 - 725 extra betaalbare woningen op eigen grond. Dit is vastgelegd in de prestatieafspraken die vandaag zijn ondertekend.

Utrecht wil meer betaalbare woningen en meer gemengde wijken met een aanbod van verschillende soorten woningen. ,,Daarom is ook in de prestatieafspraken vastgelegd dat een deel van de nieuwe sociale huurwoningen komt in wijken waar nog relatief weinig sociale huurwoningen zijn’’, aldus wethouder Kees Diepeveen (Wonen). In de wijkenstrategie die gemaakt gaat worden met bovengenoemde partijen komt te staan waar en wanneer die woningen worden bijgebouwd.

Verder is er afgesproken dat corporaties dit jaar de verkoop van sociale huurwoningen gaan terugbrengen in de wijken waar het aandeel sociale huur laag is. Dat zijn de wijken Oost, Noordoost, Binnenstad en West. Dit draagt bij aan een gelijkmatigere verdeling van de sociale huurwoningen over de stad en wordt ook in de wijkenstrategie uitgewerkt.

Bovendien is vastgelegd dat corporaties die verenigd zijn in de STUW (Stichting Utrechtse woningcorporaties) snel worden betrokken bij nieuwe gebiedsontwikkelingen. Voorzitter STUW Marije Eleveld: ,,Nieuwbouw biedt kansen. Als in nieuwbouwprojecten een deel van de woningen aan onze doelgroep wordt verhuurd, zorgt dit voor gemengde wijken waarin zowel kwetsbare als andere bewoners zich thuis kunnen voelen.”

De afspraken over betaalbaarheid zullen worden voortgezet: de huren voor de mensen met de laagste inkomens binnen de sociale huur (tot € 38.035, prijspeil 2019) zullen gemiddeld maximaal met inflatie stijgen. De corporaties dragen ook bij aan de gemeentelijke doelstelling om in 2025 op 20 procent van de Utrechtse daken zonnepanelen te hebben liggen. In 2020 worden minimaal 1.400 huishoudens voorzien van energie via zonnepanelen. Tot slot wordt er ingezet op een nauwe samenwerking op de thema’s klimaatadaptatie, groen en circulair bouwen.

Dit zijn aanvullingen op stedelijke prestatieafspraken die afgelopen zomer zijn gemaakt. Het gaat hierbij om afspraken die de gemeente Utrecht met elke partij afzonderlijk heeft gemaakt: de woningcorporaties Mitros, Portaal, Bo-Ex, GroenWest en SSH, en met hun huurdersorganisaties. De afspraken sluiten aan op de Woonvisie en het Stadsakkoord Wonen.
 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht