Extra geld voor aantrekken en behouden van leerkrachten in Overvecht

De gemeente Utrecht stelt 1,2 miljoen euro beschikbaar voor het project ‘Lesgeven in grootstedelijke context’. Dit project maakt onderdeel uit van de Regiodeal Overvecht, waarbij extra geld vanuit het Rijk, de provincie en gemeente wordt ingezet om een impuls te geven aan de wijkaanpak Samen voor Overvecht. Basisscholen in Overvecht kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen om leerkrachten naar de wijk toe te trekken en te behouden. Ze kunnen het geld gebruiken om samen met de lerarenopleidingen leerkrachten beter voor te bereiden voor het lesgeven in de grootstedelijke context. Hiernaast om startende leerkrachten extra te ondersteunen als ze beginnen met werken in de wijk. Dat is nú nodig, want er dreigt een tekort aan leerkrachten in Overvecht.

Scholen en lerarenopleidingen werken in het project nauw samen, zodat (aankomende) leerkrachten de juiste vaardigheden leren om les te geven in de wijk en langdurig op de scholen blijven werken. Utrecht is de eerste gemeente waar dit op deze manier gebeurt. De leerkrachten (in spé) worden voorbereid om leerlingen met gestapelde problematiek of leerachterstand te begeleiden. In Overvecht komt het meer dan gemiddeld voor dat deze vaardigheden van leerkrachten worden gevraagd.

Het project van ‘Lesgeven in grootstedelijke context’ heeft als doel dat meer studenten en leerkrachten kiezen voor de mogelijkheden in Overvecht en dat leerkrachten die er al werken, er willen blijven werken. Meer aandacht vanuit scholen en meer begeleiding van nieuwe leerkrachten kan daarvoor zorgen. Binnen de lerarenopleiding wordt daarnaast verkend hoe de instroom van de lerarenopleiding naar scholen in Overvecht vergroot kan worden.

De partijen die deelnemen aan het project zijn basisscholen en middelbare scholen in Overvecht, de voorscholen en de lerarenopleidingen in Utrecht (Marnix Academie, Hogeschool Utrecht Instituut Theo Thijssen, Universiteit Utrecht). De subsidie is nu opengesteld voor basisscholen. In de toekomst kunnen ook middelbare scholen in Overvecht subsidie aanvragen.

Regiodeal Overvecht
Een van de thema’s uit de Regiodeal Utrecht is het versterken van perspectief voor de jeugd, waar ‘Lesgeven in grootstedelijke context’ bij aansluit. Hiermee zet de gemeente in op het vergroten van de welvaart in de wijk door nog meer aandacht te hebben voor het toekomstperspectief van bewoners.

Bekijk hier de nadere regel die vandaag is gepubliceerd.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht