Extra geld voor armoede-aanpak

Het college van Utrecht versterkt de komende jaren de Utrechtse armoede-aanpak, zodat alle inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Het college en de rijksoverheid hebben hier extra geld voor vrijgemaakt. Een aantal groepen die het moeilijker hebben krijgen extra aandacht. Dit zijn inwoners met een zorgvraag, alleenstaanden met en zonder kinderen, stellen met kinderen ouder dan twaalf jaar en deze kinderen zelf. Ook is er ruimte gemaakt om het stijgende gebruik van regelingen zoals de U-pas en de Individuele inkomenstoeslag op te vangen. Het college legt de voorstellen om de verordeningen aan te passen voor aan de raad.

“Met deze extra middelen zetten we een belangrijke stap richting ons doel dat alle inwoners van Utrecht kunnen meedoen in de samenleving. We hebben extra aandacht voor Utrechters die het moeilijker hebben. Deze vernieuwingen dragen bij aan het verminderen van de armoede", aldus verantwoordelijk wethouder Linda Voortman.

De Individuele inkomenstoeslag voor alleenstaanden wordt verhoogd van €200 naar €225 en er wordt binnen de regeling meer rekening gehouden met alleenstaanden met jonge kinderen en stellen met kinderen die ouder zijn dan twaalf jaar. Het U-pastegoed wordt voor kinderen van 12- 18 jaar verhoogd van €325 naar €385 en alle kinderen die een U-pas hebben kunnen eenmalig een laptop aanschaffen. Ook kunnen mensen in de schuldhulpverlening een U-pas aanvragen. Na vaststelling in de raad worden de extra regelingen in 2019 van kracht.

Minima Effectrapportage 2018
Om meer inzicht te krijgen in hoe inwoners in Utrecht rondkomen, heeft het Nibud een Minima Effectrapportage uitgebracht. Op basis van dit rapport en gesprekken met de stad wordt het extra geld zo ingezet dat groepen die moeilijker rondkomen daar het meeste aan hebben.

Uit de Minima Effectrapportage komt ook naar voren dat het Utrechtse armoedebeleid een positief effect heeft op de bestedingsruimte van inwoners. Zonder regelingen als de U-pas, U-polis en de Individuele inkomenstoeslag zouden er bij meer huishoudens tekorten ontstaan en de bestaande tekorten groter worden. Daarom zit de impuls ook voor een groot deel in het ophogen van deze regelingen.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht