Extra maatregelen verkeersveiligheid Overvecht

Utrecht neemt extra maatregelen om de verkeersveiligheid in Overvecht te verbeteren. Op de Muylenborchdreef wil de gemeente doorgaand verkeer weren, op de Moldaudreef en Teun de Jagerdreef wil het college een veiliger weginrichting. Daarnaast is het plan om bij grotere herinrichtingen in gesprek te gaan over de nieuwe situatie, bijvoorbeeld via buurtambassadeurs uit de wijk. Ook komt er een rijsimulator om mensen te laten ervaren wat de gevolgen van alcohol en drugs zijn in het verkeer. Samen met de wijkraad zal de gemeente geschikte plekken hiervoor zoeken. Denk hierbij aan scholen, evenementen of sportverenigingen.

 

Aanleiding voor de maatregelen is het advies dat de wijkraad in april naar de gemeente heeft gestuurd na een wijkraadpleging en onderzoek naar de verkeerveiligheidsbeleving in Overvecht. De gemeente heeft deze adviezen ter harte genomen.

Verder wil het college graag meewerken aan een aantal ideeën uit de wijk, zoals quizzen en gesprekken om bewoners meer betrokken en bewust te maken van veilig gedrag in het verkeer. Overvechters, ondernemers, organisaties, onderwijs en overheid werken deze ideeën samen uit.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht