Extra tijdelijke opvanglocaties voor dak- en thuisloze mensen aan de Biltstraat en Zeehaenkade

Er komen twee tijdelijke extra opvanglocaties om de druk op de Utrechtse daklozenopvang te verminderen. Vanaf half december komt er een extra locatie aan de Zeehaenkade voor opvang tijdens de koudweerregeling. Daarnaast komt er vanaf half februari 2022 een extra locatie aan de Biltstraat voor de algemene 24-uursopvang van mensen die dakloos zijn.

Op dit moment is het erg druk in de daklozenopvang. Ondanks alle inzet van partijen blijft de druk op de opvang op de daklozenopvang onverminderd hoog. Dit komt vooral doordat de uitstroom uit de opvang achterblijft omdat er niet genoeg betaalbare woningen zijn. Ook corona zorgt met de 1,5 meter maatregel voor extra druk op de opvang. Het college heeft daarom besloten om een extra 24-uurs opvang te openen voor dak- en thuisloze mensen en een extra locatie voor de uitvoering van de koudweerregeling. Beide locaties zijn tijdelijk en blijven alleen open zolang dat nodig is.

Wethouder Maarten van Ooijen: ”In Utrecht willen we dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. Als iemand toch dakloos raakt, bieden we snel tijdelijke opvang met hulpverlening, met als inzet dat iemand weer zo snel mogelijk een ‘gewoon’ dak boven het hoofd heeft en kan werken aan herstel. Daarvoor is het nodig dat er voldoende opvanglocaties zijn in de stad en dat die kwalitatief goed zijn.”

Tijdelijke opvanglocatie Zeehaenkade 
Vanaf half december 2021 tot 1 april 2022 komt er in het gebouw van het Leger des Heils aan de Zeehaenkade 30 een tijdelijke opvanglocatie voor dak- en thuisloze mensen. Het gaat om maximaal 25 mensen die gebruik maken van de koudweerregeling (KWR). De KWR gaat in wanneer de gevoelstemperatuur onder de nul graden daalt. Alle dak- en thuislozen kunnen dan terecht in de daklozenopvang, ook mensen die normaal geen recht hebben op opvang. Het Leger des Heils begeleidt de mensen.

Tijdelijke opvanglocatie Biltstraat
Vanaf half februari 2022 komt er aan de Biltstraat 186 een tijdelijke locatie voor de algemene opvang van dak- en thuisloze mensen die recht hebben op opvang. Op dit moment gebruikt Moviera dit pand voor de opvang van mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. In januari 2022 verhuist Moviera naar een nieuwe locatie. Vanaf ongeveer half februari gaat het Leger des Heils hier tijdelijk tot 1 april 2024 gemiddeld 30 mensen opvangen. Het gaat om een 24-uurs opvang, bij voorkeur met verblijf in een eigen kamer met de benodigde rust en structuur. Mensen krijgen begeleiding en onder andere hulp bij dagbesteding of het vinden van werk.

Inzet van alle partijen
Het openen van deze twee tijdelijke extra locaties is alleen mogelijk door de inzet van de partijen in de stad, Wij3.0, de Tussenvoorziening, het Leger des Heils en andere betrokken partijen, zoals Stadsteam Back Up en belangenbehartigers. Het college is blij met de samenwerking met deze partijen. De komende periode blijft de gemeente nauw samenwerken met deze partijen en belangenbehartigers over de invulling van de nieuwe locaties. Daarbij blijven we in nauw contact met buurtbewoners en andere betrokken in de directe omgeving van beide locaties

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht