Feestelijke opening Niftarlakepark en speelbos

Op zondag 14 april is het vernieuwde Niftarlakepark en het nieuwe speelbos Zuilen feestelijk geopend door de gemeente Utrecht en Stichting Natuurlijk Spelen Zuilen. Wethouder Lot van Hooijdonk opende het vernieuwde park bij de nieuwe trappen aan de Huis te Zuylenlaan. Van 14:00 tot 17:00 was er een vrolijk mini-festival met allerlei activiteiten in het speelbos aan de Fortlaan.

In 2015 nam een aantal bewoners het initiatief voor verbetering van het Niftarlakeplantsoen. De gemeente maakte er een project van en startte een co-creatieproces met de buurt. Het vernieuwde Niftarlakepark omvat het oude Niftarlakeplantsoen, Nijenrodeplantsoen en Muiderslotplantsoen. Het nieuwe park is kleurrijker en natuurlijker (bloemenlint, natuurvriendelijke oever), heeft meer verblijfswaarde (zittrappen bij de vijver), krijgt een betere waterkwaliteit en betere verbinding met de Vecht (verbreding watergang) en heeft dus een nieuw speelbos waar kinderen uit de buurt avontuurlijk kunnen spelen in een natuurlijke omgeving. Het is daarmee niet langer een verzameling van wijkplantsoenen maar een stadspark! Een deel van de werkzaamheden is voltooid, een deel volgt later dit jaar.

Het speelbos is een initiatief dat onder leiding van bewoners, verenigd in de Stichting Natuurlijk Spelen Zuilen, tot stand is gekomen. Het is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht (Initiatievenfonds), Utrecht Natuurlijk, Groen doet Goed, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, KIEM en dankt veel aan de bevlogen inzet van Met Name Architectuur die het ontwerp maakte en de planrealisatie begeleidde. Het speelbos (met grote klimtoren en reuzenglijbaan, wilgenhutten, waterspelen, trekvlot, kabelbaan, boomstammenparcours) wordt al veel gebruikt door buurtkinderen, en kinderen van het tegenover gelegen BSO de Stins (Ludens) en Scouting Zuilen. Al deze aanwinsten voor de wijk zijn samen mét de wijk gevierd. Het was een vrolijk feest, met allerlei activiteiten zoals het Modderrestaurant, een bootcamp, insectenhotel bouwen, je laten schminken als bosdier, lekkere koffie en wafels, hapjes van buurtbewoners en nog veel meer.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht