nieuwsbericht gemeente Utrecht

Aan de Gansstraat 143-147 worden bestaande bedrijfsgebouwen vervangen door 45 woningen, een atelier en een groen binnenterrein. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarvoor de bouwenvelop vastgesteld. Dat document geeft een opsomming van eisen en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het project.

De bouwenvelop maakt een plan mogelijk met vier bouwlagen aan de Gansstraat en drie lagen aan de Gruttostraat. Hiermee wordt het plan zorgvuldig ingepast in de omgeving. Er komen 45 woningen, waarvan dertien studio’s in het sociale huursegment, negen woningen in het middensegment en 23 vrije sector huurwoningen. Verder maakt de bouwenvelop het mogelijk het binnenterrein te vergroenen en parkeerplaatsen aan te leggen in de Gruttostraat. Eén van de woningen is bedoeld als woon-/werkatelier, waarbij het werkgedeelte aan de straatzijde komt.

Wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling): “Wij zijn enthousiast dat er initiatiefnemers zijn die, in samenspraak met bewoners, de Watervogelenbuurt mooier willen maken en woningen willen toevoegen aan de stad.”

In een volgende stap wordt het plan verder uitgewerkt en wordt een bestemmingsplanprocedure gestart. Na inspraak - rond eind 2021, begin 2022 - en besluitvorming over het bestemmingsplan, kan de bouw naar verwachting eind volgend jaar starten.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht