Geen referendum over RSU 2040

Er is binnen de gestelde termijn geen geldig definitief verzoek binnengekomen tot het houden van een raadgevend referendum over het raadsbesluit ‘Utrecht dichtbij: de tienminutenstad; Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040’. Dat heeft burgemeester Sharon Dijksma als voorzitter van het centraal stembureau aan de raad laten weten.

Er zijn 4252 steunverklaringen ingediend voor het inleidend verzoek. De indieners van het inleidend verzoek hadden tot en met 28 september de tijd om 10.000 steunverklaringen te verzamelen.

Burgemeester Dijksma bedankt in een brief aan de gemeenteraad de indieners van de steunverklaringen voor hun betrokkenheid bij de stad. ‘Het is belangrijk dat Utrechters hun stem te allen tijde kunnen laten horen. In participatie bij het opstellen van de plannen en met een raadgevend referendum als voldoende Utrechters vinden dat een raadsbesluit om een nieuwe afweging vraagt.’

 

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht