Gemeente en corporaties maken afspraak over definitieve huurkorting

Vanaf 1 januari 2021 is de huurkorting voor zo’n 1.100 Utrechters met een U-pas definitief en betalen de corporaties de kosten. Dat is de gemeente Utrecht overeengekomen met corporaties en huurders op basis van de evaluatie van de pilot huurkorting. Huurders met een U-pas die een relatief hoge huur hebben en nog geen korting krijgen, kunnen tot uiterlijk 30 november 2020 een aanvraag indienen bij de corporatie. Die controleert dan of er recht is op huurkorting.

Afgelopen 3 jaar heeft Utrecht een proef gedaan om te kijken of ze korting kon geven aan inwoners die huur betaalden die te hoog voor hen was. De pilot waarbij U-pashouders met een hoge huur tijdelijk korting krijgen was op dat moment uniek in Nederland. Ongeveer 1.100 huurders nemen op dit moment deel aan de regeling. Gemiddeld krijgen zij zo’n € 60 korting per maand. 

Uit de evaluatie is gebleken dat de proef bijdraagt aan de betaalbaarheid van huurwoningen en huurders door de regeling beter rond kunnen komen. Wethouder Kees Diepeveen (Wonen): “Dat corporaties de regeling nu definitief maken is echt goed nieuws voor een grote groep mensen die hierdoor minder snel financieel klem komt te zitten. Ik ben dan ook blij dat we deze afspraak met de corporaties hebben kunnen maken. Het schept duidelijkheid voor deze groep huurders.”

Met de pilot draagt de gemeente in totaal ruim 3 jaar, van september 2017 tot december 2020, bij aan huurkorting. De corporaties dragen vanaf 2021 de kosten voor de definitieve verlaging van de huren. ,,Zo investeren we samen in de betaalbaarheid van huren voor Utrechters met een laag inkomen”, aldus de gemeente. 

Huurders met een U-pas worden komende maanden gewezen op de aanvraagmogelijkheid voor de huurkorting. Dit gebeurt onder meer door de corporaties, het U-pasbureau en buurtteams.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht