nieuwsbericht gemeente Utrecht

Discriminatie op grond van etniciteit en seksuele voorkeur vindt nog steeds plaats op de Utrechtse particuliere huurwoningmarkt. Mannen met een niet-westerse naam en mannen met een partner van hetzelfde geslacht worden ongelijk behandeld. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de gemeente Utrecht. De resultaten laten weinig veranderingen zien ten opzichte van 2019. Naast etniciteit en seksuele voorkeur is dit jaar discriminatie op grond van fysieke beperking onderzocht. Het onderzoek laat zien dat hier ook sprake van is op de Utrechtse particuliere huurmarkt.

Het onderzoek van Academie van de Stad bevestigt helaas wat in 2019 voor het eerst duidelijk werd: discriminatie op de Utrechtse particuliere huurwoningmarkt is aanwezig, zeer complex en niet zomaar op te lossen. “Het is te treurig voor woorden dat discriminatie in deze sector zo hardnekkig blijkt. Dit is ontoelaatbaar en vraagt een stevige aanpak”, aldus wethouder Kees Diepeveen (wonen). Om tot oplossingen te komen startte de gemeente een structureel overleg met onder meer de branche. Ook heeft ze opnieuw discriminatie op de woningmarkt onderzocht en maatregelen laten uitwerken door het Verwey Jonker-Instituut. Dit laatste was mede mogelijk door financiële steun van het Rijk. 

Stevige aanpak
Het onderzoeksbureau heeft een uitgebreid pakket aan maatregelen in beeld gebracht, gericht op het voorkomen, aantonen en bestraffen van discriminatie. De gemeente Utrecht gaat hiermee aan de slag. “Alleen op die manier en door samenwerking met anderen kunnen we dit de kop in drukken”, stelt Diepeveen. Gemeente Utrecht, de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (landelijke en lokale tak), Vastgoed Belang en Art.1 Midden Nederland roepen het Rijk op een coördinerende, landelijke rol te vervullen in de uitvoering, gezien de omvang van de aanpak. 

Utrecht gaat verkennen of er een vergunningplicht, een vergunning voor verhuurders die de regels overtreden, moet komen. Ook gaat de gemeente in gesprek met het ministerie over een landelijke vergunning die voor alle verhuurbemiddelaars zou moeten gelden. Beide vergunningen kunnen worden ingetrokken bij geconstateerde misstanden. Kees Diepeveen: “Wij willen dat iedereen in onze stad evenveel kans maakt op een huurwoning. Daar helpen deze vergunningen bij. Ze kunnen preventief werken en samen met andere maatregelen discriminatie tegengaan.” 
Ook de samenwerkingspartners van de gemeente Utrecht pleiten voor het verder verkennen van de mogelijkheden om malafide partijen op de woningmarkt aan te pakken en te weren. Lucas Brons, adviseur strategie en beleid bij Vastgoed Belang: “De invoer van deze vergunningen maakt het verschil zichtbaar tussen partijen die zich aan de regels houden en partijen die herhaaldelijk discrimineren. Het helpt bij het gericht tegengaan van discriminatie, maar ook van andere malafide praktijken.”

Objectieve selectie
De gemeente en partners gaan samen verder met acties om discriminatie beter aan te tonen en te voorkomen. Bijvoorbeeld met een objectief en transparant (landelijk) systeem om kandidaat-huurders op eerlijke wijze te selecteren. Hierbij is ook een sterke regierol nodig van het Rijk. Verder gaat Utrecht samenwerken met Art.1 MN en het College voor de Rechten van de Mens. Om mensen die discriminatie hebben ervaren goed te ondersteunen bij het melden hiervan, zoals door voorlichting aan deze mensen en aan de branche. De gemeente pleit bij er bij de branche voor dit ook te doen. Het Rijk wordt gevraagd bij te dragen met landelijk te gebruiken voorlichtingsmateriaal. Daarnaast blijft de gemeente periodiek onderzoek doen naar discriminatie op de particuliere huurwoningmarkt. 

Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Utrecht
 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht