Gemeente Utrecht en partners starten voorlichtingscampagne over het voorkomen van rattenoverlast

Vanaf 28 mei start onder de noemer, ‘Rat in de stad, zo voorkom je dat’, een publieke voorlichtingscampagne over het voorkomen van rattenoverlast in Utrecht. De campagne is ontwikkeld in samenspraak met: woningcorporaties (Mitros, Portaal, Bo-Ex, SSH), Universiteit Utrecht Faculteit Diergeneeskunde, Dierenbescherming, GGD regio Utrecht en het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Wethouder Kees Diepeveen (openbare ruimte): ‘Door de stad schoon en gezond te houden, voorkomen we overlast van ratten. Met deze campagne willen we hierover meer bewustwording creëren.’

Gezamenlijke aanpak
In de campagne staat samenwerking centraal. Samen met bewoners, ondernemers en belanghebbende partners willen we overlast van ratten in de stad voorkomen. Daarbij staan we voor een diervriendelijke aanpak: voorkomen is beter dan bestrijden! Wethouder Diepeveen over het belang van een gezamenlijke aanpak: ‘We kunnen de rattenpopulatie alleen beheersen als alle belanghebbende partijen mee doen en hun verantwoordelijkheid nemen. Deze gezamenlijke campagne is daar een mooi voorbeeld van.’ Reijnder Jan Spits (manager Volkshuisvesting Portaal Utrecht) sluit zich aan bij de wethouder: ‘Als woningcorporaties in de stad werken we graag samen met de gemeente, bewoners en andere partners aan het voorkomen van rattenoverlast. Door nu extra te investeren in preventie voorkomen we later nog meer kosten en een verminderde leefbaarheid in onze wijken. Samen met onze bewoners moeten we hier volop op inzetten!' Gemma Willemsen (manager Programma's en Lobby bij de Dierenbescherming): ‘De Dierenbescherming is trots op de gemeente Utrecht. Ratten zijn intelligente en sociale dieren. Hen zonder pardon opruimen, zonder de bron van de overlast eerst aan te pakken, is onnodig wreed. De inzet van de gemeente op publieksvoorlichting over een schone stad, waar ratten veel minder de kans krijgen om zich te ontwikkelen tot plaag, kan veel leed voorkomen.’

Inzet communicatiemiddelen
Via verschillende communicatiemiddelen geven we handige tips hoe we overlast van ratten in de openbare ruimte en in en rond het huis kunnen voorkomen. Vanwege het coronavirus, en de richtlijnen vanuit het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken, zetten wij bij de start van de campagne met name digitale middelen in. Zo is een animatie ontwikkeld over de aanpak tegen rattenoverlast, zetten we social media in voor tips & trucs, en is via de speciale website, www.utrecht.nl/ratten, informatie te vinden over de gezamenlijke aanpak tegen rattenoverlast. We verspreiden, naast digitale middelen, informatiefolders waar het kan, en hangen posters op. Andere specifieke communicatiemiddelen voor de buitenruimte, zoals abri’s en bestickering van vuilnis- en veegwagens, worden op een later moment ingezet.

Nieuwe aanpak plaagdierbeheersing – ratten
In oktober 2019 presenteerden we de nieuwe, Utrechtse aanpak plaagdierbeheersing – ratten. Met deze aanpak zetten we samen met partners in op het zogenoemde ‘Integrated Pest Management’ (IPM). Hierbij staat preventie centraal, het wegnemen van voedselbronnen, en onderkomens van ratten. Met de preventieve en duurzame methode wordt dierenleed zoveel mogelijk vermeden. Verder voorkomt het de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen (gif). Alleen in uitzonderlijke gevallen, en als er sprake is van een groot gezondheidsrisico, mogen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.

De campagne, ‘Rat in de stad, zo voorkom je dat’, is één van de acties uit een pakket op het gebied van organisatie, informatievoorziening, communicatie, uitvoering en handhaving. Zo is een aantal maanden geleden een speciale regiegroep met belanghebbende partners gestart, werken we aan een centrale registratie van overlastmeldingen, en onderzoeken we de mogelijkheden voor het instellen van een voerverbod van eenden en andere dieren.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht