nieuwsbericht gemeente Utrecht

De gemeente gaat de schuldhulpverlening van kwetsbare Utrechters voor eigen rekening nemen. De huidige samenwerking met uitvoerder Stadsgeldbeheer (SGB) stopt eind 2024. Door de taken zelf op te pakken wil de gemeente gespecialiseerde schuldhulpverlening en één schuldhulpverlener als aanspreekpunt. De ambitie is om de dienstverlening sneller te maken en de huidige wachtlijst sterk te verkorten.

"Als gemeente is het onze taak om financieel kwetsbare Utrechters met schuldhulpverlening te ondersteunen. Door schuldhulpverlening ook voor deze groep Utrechters in kwetsbare positie zelf op te pakken, kunnen we deze taak beter uitvoeren en wordt het hulpaanbod overzichtelijker", zegt wethouder Linda Voortman (Werk en Inkomen). Utrechters in kwetsbare positie zijn bijvoorbeeld mensen die door een verstandelijke beperking, complexe psychische- of verslavingsproblematiek niet goed zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving. In sommige gevallen zijn deze mensen dakloos (geweest) of dreigen ze dakloos te worden. “Het is belangrijk om ook juist voor deze doelgroep extra zorg te dragen, dat zij aan de hand worden genomen bij hun schuldenproblematiek", aldus wethouder Rachel Streefland (Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen).

Wachtlijsten
Sinds 2020 is schuldhulpverlening bij Stadsgeldbeheer belegd. Ondanks extra financiële ondersteuning is de wachtlijst de afgelopen jaren toegenomen. De reguliere schuldhulpverlening, die al door de gemeente werd uitgevoerd, heeft geen wachtlijst. De gemeente heeft als wettelijke taak de schuldhulpverlening voor al haar inwoners te organiseren. In een beperkt speelveld is het logischer de schuldhulpverlening voor alle doelgroepen in eigen hand te houden. Net als in veel andere grote gemeenten zijn de reguliere schuldhulp en de schuldhulp voor kwetsbare inwoners met complexe problemen straks niet meer gescheiden.

Innovatieve dienstverlening
De gemeente biedt een ruim aanbod van producten als schuldregeling, budgetcoaching, verschillende vormen van budgetbeheer en het huishoudboekje. Vanuit de Actieagenda Utrechters Schuldenvrij is flink geïnnoveerd: ervaringsdeskundigen helpen bij het ordenen van de thuisadministratie, er wordt stress-sensitief gewerkt, er worden vaker saneringskredieten ingezet en de intakefase is ingekort waardoor cliënten sneller hulp krijgen en rust ervaren. Ook heeft gemeente Utrecht afspraken met grote schuldeisers waardoor schulden sneller worden opgelost.

Document Utrecht - Raadsbrief Inbesteding schuldhulp kwetsbare Utrechters - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl)

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht