nieuwsbericht gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht gaat de oprichting van een eigen warmtebedrijf onderzoeken. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders bekendgemaakt. Het college spreekt daarmee uit meer regie te willen krijgen in de energietransitie om ervoor te zorgen dat de overgang naar aardgasvrije wijken in de stad door kan gaan. De gemeenteraad zal later dit jaar gevraagd worden een besluit te nemen over het voorstel voor de oprichting van een warmtebedrijf.

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Wethouder Lot van Hooijdonk: ‘Sinds de afspraken in het Klimaatakkoord is onze verantwoordelijkheid verder toegenomen. Daarom is de noodzaak ontstaan om als gemeente zelf meer aan de knoppen te kunnen draaien als het gaat om de levering van warmte.’

De intentie is dat het warmtebedrijf eigenaar wordt van nieuwe collectieve warmtesystemen in de stad en daarmee verantwoordelijkheid neemt voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van nieuwe collectieve warmtesystemen voor de bestaande bouw en nieuwbouw.

Aandacht voor bewoners

In de Transitievisie Warmte legde de gemeenteraad al eerder vast dat waarden als duurzaamheid, betaalbaarheid, betrouwbaarheid en transparantie gewaarborgd moeten zijn. Met daarbij nog aanvullend aandacht voor een open net en keuzevrijheid. ‘Aan deze belangrijke waarden willen we blijven vasthouden. Alleen dan is het ook haalbaar om huishoudens een aantrekkelijk alternatief voor aardgas te bieden’, vertelt wethouder van Hooijdonk.

De wethouder erkent dat het ingewikkeld is om de warmtetransitie goed uit te voeren. ‘Het aanbod aan onze inwoners is daarbij heel erg belangrijk, dus daar willen we meer grip op hebben. In gesprekken met bewoners horen we ook dat een sterkere rol van de gemeente in de warmtelevering gewaardeerd wordt.’

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht