Gemeente Utrecht onderzoekt rol budgethouders bij pgb-fraude

De gemeente Utrecht gaat nader onderzoek doen naar de omstandigheden waaronder 47 mensen afgelopen jaren een persoonsgebonden budget (pgb) kregen. Dit vanwege het sterke vermoeden dat deze budgethouders weten dat de zorg waar de pgb-middelen voor uitgekeerd werden, niet of nauwelijks geleverd is door de zorgaanbieder. Als dit in het nader onderzoek wordt vastgesteld, is er sprake van fraude. De pgb-houders krijgen daarover vandaag een brief. De zorgaanbieder, een Utrechts thuiszorgbureau, is eveneens aangeschreven.

Het vermoeden van fraude blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie en de Inspectie SZW, dat mede naar aanleiding van signalen uit Utrecht is gestart. Met het vermoeden van fraude van dit Utrechtse bedrijf is volgens het onderzoek, alleen al voor de gemeente Utrecht, een bedrag van ruim 900.000 euro gemoeid. Het OM bereidt een zaak voor tegen dit Utrechtse bedrijf, waarvan drie betrokkenen in hechtenis zitten.

De gemeente kondigt met de brief nader onderzoek aan om zorgvuldig te kijken onder welke omstandigheden de mogelijke fraude werd gepleegd. Als straks blijkt en bewezen kan worden dat het pgb geheel of gedeeltelijk niet aan zorg is besteed, is de gemeente voornemens het geld terug te vorderen van de budgethouders. In de brief wijst de gemeente budgethouders er ook op waar zij terecht kunnen, mochten zij zorg nodig hebben.

De gemeente heeft ook het voornemen de zorgaanbieder aansprakelijk te stellen. De inspectie heeft de gemeente onderzoeksgegevens verstrekt. De gemeente heeft op basis daarvan geconstateerd dat inwoners tussen 2015 en nu zorg inkochten bij een zorgaanbieder uit Utrecht. Het blijkt dat voor de betaalde zorgdeclaraties niet of maar gedeeltelijk zorg door de aanbieder werd geleverd. De pgb-houders hadden moeten signaleren dat de betaalde zorg nagenoeg niet door de zorgverlener werd verleend. Als budgethouder zijn zij verantwoordelijk dat er goede zorg wordt ingekocht. 

Een pgb is een geldbedrag waarmee iemand zelf zorg of ondersteuning kan inkopen. De budgethouder bepaalt bij wie de zorg wordt ingekocht en is verantwoordelijk voor de juiste besteding van het geld.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht