Gemeente Utrecht presenteert nieuwe aanpak tegen ‘hotspots’ van zwerfafval

De gemeente Utrecht gaat met een nieuwe aanpak de strijd aan tegen ‘hotspots’ van zwerfafval in de openbare ruimte. Daarbij is speciale aandacht voor afval rondom ondergrondse containers en afval dat achterblijft in parken & recreatiegebieden. De nieuwe aanpak hotspots zwerfafval is één van de actiepunten uit het Actieplan Utrecht Schone Stad, dat in juli 2019 werd gepresenteerd.

Wethouder Kees Diepeveen (Openbare Ruimte): ‘Veel inwoners ergeren zich aan zwerfafval en zetten zich hier ook tegen in. Zo ruimen inmiddels ruim 5000 vrijwilligers in Utrecht structureel zwerfafval op. En dit aantal groeit door! Toch zijn er plekken die overlast blijven geven. Deze hotspots van zwerfafval pakken we met de nieuwe aanpak aan! Dit willen samen met onze inwoners, ondernemers en andere betrokkenen doen.’

De aanpak hotspots zwerfafval is een basisaanpak met maatregelen op plekken waar sprake is van structurele problemen met zwerfafval. Veelvoorkomende hotspots zijn zogenoemde bijplaatsingen bij ondergrondse containers en vervuiling in parken & recreatiegebieden. Hiervoor komt de gemeente met specifieke aanpakken en bijbehorende maatregelen.

Bijplaatsingen bij ondergrondse containers
Om de overlast van bijplaatsingen tegen te gaan, wil de gemeente in 2022 100% van de meldingen hiervan binnen 24 uur afhandelen. Daarbij komt er een regisseur aanpak bijplaatsingen, werven we containeradoptanten en wijkambassadeurs, en zetten we in op extra en gerichtere handhaving.

Vervuiling in parken & recreatiegebieden
Tegen vervuiling in parken & recreatiegebieden, met name bij zonnige dagen, komt de gemeente met een nieuwe aanpak voor de periode 2021 – 2024. Zo is er extra inzet van reiniging en handhaving bij mooi weer en meer bezoekers, plaatsen we extra en/of tijdelijke afvalvoorzieningen, en richten we ons in de communicatie en participatie op jongeren en jongvolwassenen. Door de inzet van de Utrecht Schone Stad Coaches en door het aangaan van samenwerking met deze doelgroepen werken we aan bewustwording en het vertonen van het “goede” gedrag. Ook zoekt de gemeente de komende jaren aansluiting met de landelijke zwerfafvalcampagne voor parkgebieden van Rijkswaterstaat: “Je plek schoon achterlaten. Zo gefikst”.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht