nieuwsbericht gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht, Utrechtse woningcorporaties (Bo-Ex, Portaal, Cazas Wonen, SSH), Utrecht Natuurlijk en stichting Struikroven sloten vandaag het innovatieve en duurzame Roverspact. De feestelijke ondertekening vond plaats bij Stadsboerderij Eilandsteede, in Kanaleneiland.

Het Roverspact is een gezamenlijke inspanning om 'Struikroven' een integraal onderdeel te maken van alle aankomende sloop-, nieuwbouw- en renovatieprojecten in Utrecht, waar groen dreigt verloren te gaan. Struikroven houdt in dat planten, die anders zouden verdwijnen door stedelijke ontwikkelingen, worden gered en hergebruikt in de buurt.

 

Struikroofacties: groen redden en de gemeenschap verbinden

Struikroofacties worden georganiseerd bij projecten waar groen moet wijken voor nieuwe bouw- of renovatieplannen. Stichting Struikroven mobiliseert buurtbewoners om samen planten en struiken uit voor- en achtertuinen te redden voordat de woningen worden gesloopt of gerenoveerd. Deze geredde planten krijgen een tweede leven in tuinen van buurtbewoners, op balkons, in boomspiegels of op schoolpleinen in de omgeving.

Wethouder Linda Voortman (Groen & Dierenwelzijn) is enthousiast over de samenwerking: "Dit is een prachtig, laagdrempelig initiatief om onze stad steeds groener te maken. Het sociale aspect is ook cruciaal voor de verbinding tussen mensen in wijken. Samen maken we Utrecht groener!"

Een woordvoerder van Stichting Struikroven zegt: "Struikroven versterkt de gemeenschapszin, want groen verbindt! Iedereen kan gratis meedoen, wat het initiatief laagdrempelig en toegankelijk maakt."

Michèle de Ruiter (manager Vastgoed & Ontwikkeling Bo-Ex):“Bo-Ex is blij met de structurele struifroofafspraak in het Roverspact. Struikroven heeft immers alleen maar voordelen; groen blijft behouden, buurten blijven en worden groener, het verbindt bewoners en het geeft onze bewoners ruimte om zelf met hun omgeving aan de slag te gaan.”

Toekomstplannen: De Roverstuin

De gemeente en Stichting Struikroven verkennen momenteel de mogelijkheden voor een Roverstuin in Utrecht. Een Roverstuin is een tijdelijke opvangplek voor planten die anders verloren zouden gaan bij stedelijke herinrichting. Deze Roverstuin wordt gerealiseerd bij Stadsboerderij Eilandsteede, in samenwerking met Utrecht Natuurlijk. Hier worden nu al zaailingen van bomen opgeslagen en uitgedeeld tijdens de jaarlijkse Meer Bomen Nu Utrecht actie.

Met het Roverspact en de toekomstige Roverstuin zet Utrecht een belangrijke stap naar een duurzamere, groenere en meer verbonden stad. Samen bouwen we aan een leefomgeving, waarin natuur en de gemeenschap hand in hand gaan.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht