Gemeente Utrecht sluit zich aan bij Gelijke Kansen Alliantie

Wethouder Klein en de ministers Slob en Van Engelshoven (beiden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) hebben de Utrechtse agenda van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) ondertekend. In de GKA werkt het ministerie van OCW samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs met aandacht voor thuis, school en de leefomgeving.

Wethouder Anke Klein (Onderwijs): “We zetten ons in Utrecht in voor gelijke kansen voor ieder kind. Dat was al een belangrijk speerpunt van het Utrechts college en de Utrechtse Onderwijsagenda. In deze periode waarin alle kinderen aangepast onderwijs volgen, blijkt meer dan ooit hoe hard inzet hierop nodig is. Ieder kind heeft op dit moment een andere leeromgeving, waardoor verschillen in kansen kunnen ontstaan. We zijn nu extra blij dat we toetreden tot de Alliantie en dat we ook in de toekomst samen hard aan kansengelijkheid blijven werken.”

Utrechtse Onderwijsagenda
De Utrechtse Onderwijsagenda bestaat uit de gemeente, Utrechtse schoolbesturen, (onderwijs)partners en de kinderopvang en heeft als uitgangspunt ‘Gelijke kansen voor ieder kind’. Alle partijen werken samen aan het inlopen van achterstanden, versoepelen van overgangen, verbinden van leefwerelden en een kansrijke start. Met de GKA-agenda voegt de gemeente hier samenwerking, monitoring en kennisdeling met de andere deelnemers van de GKA toe. In de agenda zijn concrete interventies opgenomen. Het inlopen van achterstanden, een soepele schoolovergang, flexibel diplomeren en investeren in de relatie met ouders zijn een aantal voorbeelden. In september start een aantal scholen met het programma Transformatieve school. Daarnaast wordt zoveel mogelijk kennis en data verzameld op stedelijk en op wijkniveau, om van elkaar te leren. Bekijk hier de Gelijke Kansen Agenda van Utrecht.

G4 en de Gelijke Kansen Alliantie
Alle G4 steden zijn aangesloten bij de GKA. Dat is belangrijk omdat lesgeven in de grootstedelijke context specifieke uitdagingen met zich meebrengt. Samen met de andere grote steden en bijvoorbeeld de lerarenopleidingen kan zo gewerkt worden aan de professionalisering van leerkrachten, het delen van kennis en inzichten, in onder andere de community Urban Education.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht