Gemeente Utrecht vraagt second opinion aan inwoners bij toekenningen WMO-voorzieningen

In mei start de gemeente Utrecht met de pilot ‘De tweede mening’. Acht geanonimiseerde Wmo-besluiten worden in 2018 voorgelegd aan een burgerpanel van telkens circa 250 inwoners. De bewoners worden gevraagd om hier een oordeel over te geven. Het gaat om besluiten over de toekenning of afwijzing van een hulpmiddel zoals een rolstoel, een verzoek om aanpassing van een woning of het aantal uren hulp bij het huishouden aan een inwoner. De gemeente wil onderzoeken of een ‘second opinion’ van een inwonerspanel kan bijdragen aan goede beslissingen binnen het sociaal domein. De gemeente Zoetermeer doet ook mee met de pilot. Het is de eerste keer in Nederland dat gemeenten op deze manier experimenteren met een second opinion van inwoners.

Het inwonerspanel verdiept zich in de casus en gaat hierover in discussie in een online omgeving. De in totaal 800-1000 panelleden uit Utrecht en Zoetermeer worden via een aselecte steekproef per brief benaderd voor deelname. Per casus worden er ongeveer 250 leden van het panel gevraagd mee te denken. Het panel is door uitleg in de casus op de hoogte van de gestelde kaders en de bijbehorende wet- en regelgeving. Het panel leest op het online platform het genomen besluit over een Wmo-voorziening en de overwegingen daarachter en wordt gevraagd om te reageren op het besluit. De reacties en discussie onder de deelnemers kunnen leiden tot nieuwe inzichten voor de gemeente en zo tot verbetering van de dienstverlening en het beleid. Anderzijds kan de pilot bewoners meer inzicht geven in de afwegingen die de gemeente maakt bij het wel of niet toekennen van individuele voorzieningen.

De pilot is een invulling van een motie van de Utrechtse gemeenteraad (Motie 2016/93: ‘Ook toegankelijke zorg maken we samen’). Na afloop wordt de pilot geëvalueerd met betrokkenen. De gemeenten worden ondersteund door onderzoeksbureau Totta Research bij de uitvoering van deze pilot.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht