nieuwsbericht gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht heeft het voornemen om 38 nieuwe monumenten aan te wijzen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Het gaat om bijzondere gebouwen, complexen en objecten die gebouwd zijn tussen 1970 en 2008, waaronder wooncomplexen, kantoorgebouwen, gebedshuizen, bruggen en een stationsgebouw. Door deze gebouwen, complexen en objecten aan te wijzen als gemeentelijk beschermd monument, blijven ze behouden voor de huidige én volgende generaties.

“Utrecht heeft een lange, rijke geschiedenis. Er zijn gebouwen die ons, door hun unieke kenmerken, meer vertellen over die geschiedenis. Het gaat vaak om gebouwen met een bijzondere uitstraling en architectuur, die de stad haar unieke historische karakter geven. Met de aanwijzing van jonge monumenten zorgen we ervoor dat ook gebouwen die kenmerkend zijn voor de periode van 1970 tot 2008 bewaard blijven”, aldus Rachel Streefland, wethouder Erfgoed.

Stadsvernieuwing en iconische architectuur

Met het aanwijzen van jonge monumenten sluit Utrecht aan bij het landelijke programma Post ’65, waarbij het erfgoed uit de periode van 1965 tot 1990 in kaart wordt gebracht. Kenmerkend voor deze periode is de stadsvernieuwing, waarbij veel aandacht was voor het herstel van de verwaarloosde binnenstad en de oude stadswijken. In Utrecht wordt ook de periode tussen 1990 en 2008 meegenomen. Dit is een periode waarin iconische architectuur hoog in het vaandel stond. Zo komen meerdere gebouwen op het Utrecht Science Park – die internationaal bekend staan om hun uitgesproken architectuur – in aanmerking voor een monumentenstatus.  

Utrecht heeft op dit moment 3254 monumenten, waarvan 1669 rijksmonumenten en 1585 gemeentelijk beschermde monumenten. De laatste keer dat in Utrecht een groot aantal gebouwen, en complexen werd aangewezen als gemeentelijk monument was in 2016. Toen kregen 40 naoorlogse gebouwen en complexen uit de periode 1945-1970 een monumentenstatus.

Voorbescherming

Met het voornemen van het college om monumenten aan te wijzen, geldt een voorbescherming voor de gebouwen, complexen en objecten die in aanmerking komen voor een monumentenstatus. De komende weken gaat de gemeente in gesprek met eigenaren. Het definitieve besluit tot aanwijzing van de gemeentelijke monumentenstatus vindt binnen 26 weken plaats.

Streefland: “Omdat het gaat om relatief jong erfgoed, zal in de bescherming nadrukkelijk het accent worden gelegd op de kernwaarden. Dat zijn de belangrijkste monumentale waarden van een gebouw, complex of object. Hiervoor geldt dat een zorgvuldige omgang met deze monumentale waarden voorop staat. Het betekent niet dat er een stolp overheen gaat, maar dat aanpassen maatwerk vraagt. Tegelijkertijd blijft wat niet tot de kernwaarden behoort juist altijd veranderbaar. Hiermee bieden we meer flexibiliteit aan eigenaren om in te spelen op belangrijke opgaven als verduurzaming en toekomstbestendig gebruik.”

Zie hier de raadsbrief en de bijbehorende lijst met gebouwen, complexen en objecten. 

 

 

 

 

 

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht