Gemeente Utrecht zegt Ja tegen begrijpelijke taal

De wethouders Linda Voortman (Utrecht), Rachid Guernaoui (Den Haag) en Touria Meliani (Amsterdam) ondertekenden vanochtend in het Stadskantoor van Utrecht de Direct Duidelijk-deal. Dat is een initiatief van het ministerie BZK en de Taalunie. Hiermee spreken de wethouders af dat hun gemeenten helder communiceren, zodat iedereen de gemeente beter begrijpt. Wethouder Judith Bokhove (Rotterdam) tekent volgende week.

De wethouders zetten het gebruik van heldere taal in hun organisatie hoog op de agenda en gaan meer samenwerken. En ook spreken ze af dat de medewerkers in hun gemeenten hulp krijgen bij het communiceren in direct duidelijke taal. De wethouders willen niet alleen in hun eigen organisatie werk maken van dit thema, maar hopen ook dat andere gemeenten het voorbeeld volgen.
 
Wethouder Linda Voortman: “De gemeente Utrecht zegt ‘Ja’ tegen begrijpelijke overheidscommunicatie. We maken plannen voor de stad en laten we dat ook goed uitleggen aan iedereen. Met de ondertekening van deze deal leggen we de lat nog hoger.”

Begrijpelijke Taal

De Direct Duidelijk Deal sluit aan bij de ambities van de gemeente Utrecht om duidelijk en helder te communiceren. Binnen het programma Gastvrij Utrecht werkt de gemeente sinds 2016 aan Begrijpelijke Taal. Zo organiseert de gemeente taaltrainingen, zijn er schrijfcoaches op de afdelingen en roepen we Utrechters op om ons aan te spreken op minder begrijpelijke taal via www.utrecht.nl/datkanbeter.

Direct Duidelijk 

Voor veel mensen is het taalgebruik van de overheid moeilijk. Om hier wat aan te doen initieerden het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Nederlandse Taalunie eind 2018 de campagne Direct Duidelijk. Een tekst kan van alles zijn: een brief, een formulier, een folder, een website of een twitterbericht. Maar ook in gesprekken en aan de telefoon moet de overheid duidelijk zijn. Ook dat hoort bij Direct Duidelijk. Direct Duidelijk helpt overheden met onder andere schrijftips op de website www.directduidelijk.nl en netwerkbijeenkomsten.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht