nieuwsbericht gemeente Utrecht

De afgelopen week hielden georganiseerde rellen verschillende wijken van de stad bezig. Verschillende fracties hebben naar aanleiding hiervan een verzoek gedaan voor een extra commissievergadering.

Deze vergadering wordt op dinsdagavond 25 augustus om 20:00 uur in het stadhuis gehouden. De commissie gaat dan in debat met elkaar en waarnemend burgemeester Peter den Oudsten, die over de openbare orde en veiligheid van de stad gaat. 

Het debat is voor iedereen online te volgen via:
Website
Facebook

Agenda en stukken

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht