Gemeenteraad Utrecht rapporteert over integriteit

Integriteit is een absolute kernwaarde voor de 45 Utrechtse raadsleden. Utrechters moeten er op kunnen rekenen dat hun vertegenwoordigers in de raad zorgvuldig en integer handelen. Daarom leggen zij in een jaarlijkse rapportage verantwoording af.

Raadsleden vinden het belangrijk te laten zien dat zij onafhankelijk, open, betrouwbaar en zorgvuldig zijn in hun raadswerk. De rapportage geeft inzicht in de nevenactiviteiten en declaraties van raadsleden, maar bijvoorbeeld ook welke geschenken zij hebben ontvangen.

Bekijk de volledige rapportage.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht